Skip to content
Menu
Menu

Prešovský kraj preinvestoval vo Veľkom Šariši vyše jeden milión eur

Vo Veľkom Šariši už majú dokončenú rekonštrukciu jediného mosta pre motoristov, ktorý spája oba brehy Torysy. Hotové sú už aj práce smerom na Medzany i Kanaš i na svetelnej križovatke. Prešovský samosprávny kraj tu preinvestoval celkovo 1,13 miliónov eur.

Viac ako 45-ročný most vo Veľkom Šariši prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Po hlavnej prehliadke v roku 2019 bol totiž zaradený do V. stupňa stavebno-technického stavu, teda zlý. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) začala s prácami na odstránení jeho nedostatkov a defektov ešte vlani.

Súčasťou prác bola nielen rekonštrukcia mosta, ale aj cesty III. triedy, taktiež úprava svahov a koryta rieky Torysa. Dôležité bolo aj zabezpečenie ochrany podpier voči erozívnym účinkom toku rieky a úprava mostných kužeľov a svahov pri oporách napojených na brehy Torysy. A to tak, aby sa zlepšil stavebno-technický stav mosta a zabezpečilo sa plynulé a bezpečné prevedenie dopravy cez most a hladiny rieky popod most.

Tento most nie je starý, ale po 45 rokoch sa dostal do stavu zlý. To znamená, že zimná údržba posypovej soli mu natoľko uškodili, že bolo potrebné vymeniť celú časť konštrukcie vozovky na moste od nosníkov. Taktiež sa vyriešili problémy so zatekaním vody do mostnej konštrukcie i problémy pri vodnej erózii, kde sa zregulovali brehy na oboch stranách Torysy. Okrem toho most dostal aj iné šírkové usporiadanie, čo sa týka chodníka, čím sme sa prispôsobili požiadavkám mesta na cyklopremávku na tomto moste,“ vysvetlil riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.

Na moste pribudlo nové zábradlie a osvetlenie. Počas prác bola premávka riadená semaforom vždy v jednom jazdnom pruhu. Celkové náklady na túto rekonštrukciu predstavujú takmer 343-tisíc eur, ktoré financoval Prešovský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu.

V meste Veľký Šariš sme dnes otvorili až štyri cestné úseky v celkovej hodnote viac ako jeden milión eur, kde sme tento rok preinvestovali vyše 980-tisíc eur a vlani ďalších 150-tisíc eur. Okrem zrekonštruovaného mosta, ktorý je veľmi dôležitý pre miestnych i turistov smerujúcich na hrad, sme sprístupnili ďalšie dva zmodernizované úseky. A to v smere na Kanaš i Medzany. Takisto sme zrealizovali svetelnú križovatku, po ktorej obyvatelia mesta a jeho miestnej časti už dlho volali. Aj keď ide len o dočasné riešenie, verím, že samotný semafor a táto diskutabilná križovatka pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť. Ľudia, ktorí vojdú do tejto frekventovanej križovatky, či už osobným automobilom, mestskou hromadnou dopravou alebo na bicykloch, budú určite prechádzať bezpečnejšou križovatkou. Pevne verím, že vďaka semaforom tu už nebude dochádzať k takým častým dopravným nehodám ako doteraz,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.,

Hotové sú už aj práce na ceste III. triedy od kolkárne vo Veľkom Šariši smerom na Medzany. Došlo tu k úprave cesty v dĺžke 350 metrov, rekonštrukcii rúrového priepustu a výstavbe gabiónového oporného múru v dĺžke 18 metrov. Na mieste došlo k odstráneniu krovia, trávnatých porastov či stromov, čím došlo aj k sprehľadneniu úseku. PSK investoval do tejto stavebnej akcie zo svojho rozpočtu takmer 280-tisíc eur.

„Prínos pre mesto je obrovský. Tieto štyri stavebné akcie, ktoré tu boli realizované, si zaslúžia naše veľké poďakovanie, pretože sa odbúral jeden veľký bezpečnostný problém. Hlavne na križovatke, ktorá je vstupom do nášho mesta a ide o frekventovaný dopravný uzol, kde je nebezpečné vychádzať z miestnej časti Kanaš. A práve vybudovanie svetelnej križovatky ako dočasného riešenia vnímam ako jeden z najväčších bezpečnostných výhod. To nie je len o vodičoch, to je aj o chodcoch a deťoch, ktoré idú zo školy a prechádzajú cez túto križovatku. Aby si vedeli dopytovo stlačiť gombík a bezpečne prejsť na zelenú na druhú stranu,“ zdôraznil primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.

Zdroj: PSK