Skip to content
Menu
Menu

Prvá z uzavretých lávok, ktorá sa bude opravovať je na Mukačevskej ulici

(ako) – Mesto Prešov intenzívne pokračuje v prípravách na asanáciu uzavretých lávok, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Je ich celkom 5. V prípade lávky na Mukačevskej ulici úrad dá urobiť kompletnú rekonštrukciu. Radnica už pripravuje verejnú súťaž.

Podľa informácie hovorcu mesta Vladimíra Tomeka, úrad už má k dispozícii projektovú dokumentáciu na asanáciu dvoch lávok, ktoré vedú ponad železničnú trať pri Lesíku delostrelcov a v týchto dňoch pripravuje verejné obstarávanie na ich asanáciu. 

Zároveň hľadajú alternatívne riešenie pre peších. Najbližšia obchádzková trasa vedie cez Masarykovu ulicu. Po odsúhlasení krajským dopravným inšpektorátom chce mesto predstaviť konkrétne riešenie s dôrazom na bezpečnosť chodcov.

Mesto už má hotovú aj dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre lávku pri Prešovskej univerzite. Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na asanáciu pôvodnej lávky a výstavbu novej lávky s napojením na existujúcu sieť cyklotrás.

Jedinou spomedzi uzavretých lávok, ktorú je možné opraviť je lávka na Mukačevskej ulici. Radnica už má k dispozícii opis predmetu zákazky pre verejné obstarávanie na jej rekonštrukciu.

Foto: presov.sk