Skip to content
Menu
Menu

Deň narcisov nemôže mať pauzu

Aj rok 2021, žiaľ, pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku.

Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú.

Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné.

„Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude,“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

  • Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch Tesco – prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni,
  • Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia.

ONLINE A SMS ZBIERKA

Od 7. 6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

  • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
  • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
  • QR kódu

Virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk Na tejto webovej stránke zároveň nájdete aj viac informácií o ďalších formách príspevku pre onkologických pacientov.

tím Ligy proti rakovine