Skip to content
Menu
Menu

PSK začal s testovaním utečencov na Covid-19

Prešovská župa v záujme ochrany zdravia personálu svojich núdzových ubytovacích zariadení, ako aj samotných utečencov, spustil testovanie na COVID-19. Testovaní sú utečenci, ktorí sú v týchto zariadeniach už ubytovaní alebo do nich budú postupne prichádzať. Testovanie je dobrovoľné.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil z vlastnej iniciatívy testovanie vojnových utečencov z Ukrajiny proti koronavírusu. Aktuálne testuje tých, ktorí už v jednotlivých školských internátoch, resp. zariadeniach PSK, vyčlenených na účely ich núdzového ubytovania, sú prichýlení. Zároveň sa chystá testovať všetkých, ktorí budú do týchto ubytovní postupne umiestňovaní.

Testovanie utečencov je bezplatné a prebieha na dobrovoľnej báze. Krajská samospráva ho zabezpečuje materiálne, pričom testy má k dispozícii z vlastných zásob zo štátnych hmotných rezerv. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom testovanie realizuje aj po organizačnej stránke.

Ako sa minister zdravotníctva SR  z Vladimír Lengvarský v utorok 1. marca vyjadril, testovanie vojnových utečencov sa nebude realizovať v hotspotoch. Testovaní na COVID-19 majú byť tí, ktorým sa poskytne azyl v záchytných táboroch alebo iných zariadeniach. PSK čaká na usmernenie, ktoré v tejto súvislosti má vydať Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s rezortom zdravotníctva.

Zdroj: PSK