Skip to content
Menu
Menu

PSK prichýlil Indov utekajúcich z Ukrajiny

Prešovský samosprávy kraj rozširuje ubytovacie kapacity pre ukrajinských utečencov prichádzajúcich na svoje územie. Aktuálne vyčlenil dve ďalšie zariadenia priamo v Prešove pre ľudí indickej národnosti, ktorí taktiež utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Nateraz prichýlil 170 Indov a do večera očakáva príchod ďalších. Ide o ich dočasné, krátkodobé ubytovanie.

Kraj mal k 1. marcu vyčlenených päť ubytovacích zariadení pre ukrajinských migrantov, a to v školských internátoch pri župných stredných školách. Ďalšie ubytovacie zariadenia zriadil dnes 2. marca v Športovej hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici v Prešove a v bývalom sídle Strednej odbornej školy dopravnej na Konštantínovej ulici v Prešove.

V Športovej hale na Okružnej ulici je aktuálne už umiestnených 170 utečencov indickej národnosti. Župa očakáva prílev ďalších týchto občanov ešte v priebehu dnešného dňa. Ubytovaní budú aj v bývalom sídle SOŠ dopravnej, kde im bude poskytnuté núdzové ubytovanie v bývalých triedach.

Ubytovanie ľudí indickej národnosti, ktorí ušli z Ukrajiny na územie Slovenska, je v zariadeniach krajskej samosprávy v Prešove len dočasné. V najbližších dňoch majú byť títo  občania letecky prepravení do svojej rodnej vlasti, resp. svojich domov.

Následne bude športová hala pri Hotelovej akadémii Prešov aj bývalé sídlo SOŠ dopravnej Prešov slúžiť ako núdzové ubytovacie zariadenie pre migrantov ukrajinskej národnosti – pre ukrajinské ženy, matky s deťmi a dôchodcov.

Zdroj: PSK