Skip to content
Menu
Menu

Radnica čoskoro spustí preferenciu MHD aj na sídlisku Sekčov

Mesto Prešov začína s realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológii do regulácie dopravy. Aktuálne už prebieha modernizácia cestných svetelných signalizácií na desiatich križovatkách na najväčšom sídlisku v meste, s cieľom zaviesť preferenciu MHD.

Po frekventovanej Levočskej ulici, na ktorej už fungujú prvé inteligentné križovatky, začína mesto Prešov s prípravami na zavedenie preferencie MHD aj na dvoch dopravne najvyťaženejších uliciach na sídlisku Sekčov. 

Projekt sa zameriava na technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov na cestných svetelných signalizáciách na 10-tich križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu a Rusínskej ulici. Inteligentné križovatky budú vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Meškanie MHD v čase dopravnej špičky sa vďaka tomu môže skrátiť až o polovicu.

Zavedenie preferencie MHD je popri modernizácii vozového parku DPMP ďalším významným krokom k zatraktívneniu mestskej hromadnej dopravy. Začali sme pred rokom na Levočskej ulici a dnes vidíme výsledky. Autobusy a trolejbusy majú na frekventovaných križovatkách prednosť, vďaka čomu sa výrazne skrátilo meškanie spojov. To isté chceme teraz zaviesť na sídlisku Sekčov a postupne aj na ostatných frekventovaných ťahoch,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Preferencia MHD začne v smere z obce Ľubotice na križovatke Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská, kde sme pomocou nových semaforov uľahčili vodičom autobusov a trolejbusov, smerujúcich z obratiska na Sibírskej ulici, vjazd na hlavnú cestu. Preferencia MHD bude ďalej pokračovať na všetkých svetelných križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu až po križovatku pri OD Kaufland. V rámci projektu budú zmodernizované aj križovatky Rusínska – Arm. gen. Svobodu, Rusínska – Hobby park a Rusínska – Kuzmányho – Východná, ktoré už majú zabudovanú potrebnú technológiu, avšak bude potrebné ich pripojiť k sieti preferencie MHD.

Projekt je realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 923 602,04 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 972 212,67 EUR. 

Spolufinancovanie mesta Prešov je vo výške 5%. Vďaka dotácii realizujeme výmenu radičov, návestidiel typu LED,  inštaláciu nového presného spôsobu detekcie vozidiel,  inštaláciu nového hardvéru detekcie chodcov, sieťovanie CDS optickými káblami a inštaláciu optických rozvodových skríň.

Projekt taktiež zahŕňa nákup a inštaláciu bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, monitorovacej a prehľadovej dopravnej kamery umiestnenej na križovatke Arm. gen Svobodu – Rusínska a refundáciu komunikačných palubných jednotiek pre komunikáciu vozidiel MHD s cestnou dopravnou signalizáciou.

Zhotoviteľom je spoločnosť ALAM, s. r. o. Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je jar 2023.

Zdroj: presov.sk