Skip to content
Menu
Menu

Do Prešova zavítajú prvé parciálne trolejbusy

Prečítať článok

V októbri Dopravným podnik mesta Prešov český producent SOR Libchavy spol. s r. o. podpísali zmluvu na dodávku 4 kusov takzvaných parciálnych trolejbusov. Ide o nové, 12-metrové, plne nízkopodlažné vozidlá, ktoré sú vybavené trakčnými batériami umožňujúcimi jazdu aj mimo trolejového vedenia.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť v rámci projektu „DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov“ obstarával celkovo 10 trolejbusov s batériovým pohonom v zložení 4 štandardné (12-metrové) a 6 kĺbových (18-metrových) vozidiel. Pri štandardných trolejbusoch už došlo k podpisu kúpnej zmluvy.

Projekt zásadne inovuje, rozšíri a skvalitní vozidlový park trolejbusov o nový typ vozidiel. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, pričom rozšírením vozidlového parku o nový druh trolejbusov s batériovým pohonom dôjde k výraznému zvýšeniu komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Okrem toho dôjde k zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Štyri moderné trolejbusy s označením SOR TNS 12 ponúknu vďaka svojej výbave cestujúcim maximálne pohodlie. Trolejbusy budú plne klimatizované a vybavené modernejším informačným a tarifným systémom. Tak ako je štandardom pri všetkých nových vozidlách u nás aj tieto trolejbusy budú mať USB nabíjačky pre dobíjanie mobilných zariadení, informačné LCD monitory a kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla. Prácu vodiča zlepší aj bezpečnostný kamerový systém, ktorý bude snímať priestor pred a za trolejbusom, či kamera na zberači trolejbusu.

Vo výbave tiež nebude chýbať systém vonkajšej akustickej signalizácie pre cestujúcich so zrakovým postihnutím, ktorý na základe povelu z ovládača zahlási číslo linky a smer jazdy. Moderná elektrická výzbroj s rekuperáciou ušetrí náklady na prevádzku a poskytne komfortnejší priebeh jazdy. Trolejbus bude môcť prejsť v režime jazdy na trakčnú batériu vzdialenosť minimálne 12 kilometrov. Dodávateľom elektrickej výzbroje do týchto trolejbusov je spoločnosť Cegelec a. s.. Trolejbusy budú obsluhovať vybrané mestské linky, ktoré v súčasnej dobe obsluhujú štandardné naftové autobusy.

Spoločne s príchodom týchto trolejbusov sa musíme pripraviť aj na určité úpravy trolejového vedenia, ktoré súvisia s prepínaním režimov jazdy parciálneho trolejbusu. Na viacerých zastávkach MHD a križovatkách bude upravená horizontálna poloha trolejového vedenia. Dôjde tiež k inštalácii vodiacich striešok pre tzv. „natrolejenie“, teda úkon, kedy dochádza k pripojeniu trolejbusu na trolejovú sieť pomocou zberačov. Tie vodič nebude ovládať manuálne, ale pomocou tlačidla v pohodlí svojej kabíny.

Štvorica trolejbusov SOR TNS 12 bude v zmysle kúpnej zmluvy dodaná najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Financovanie nákupu zabezpečí z 95% Operačný program Integrovaná infraštruktúra, zvyšných 5% pokryje DPMP, a.s. z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 1 845 000 € bez DPH, cena za jeden trolejbus je 461 250 € bez DPH.

Zdroj:  DPMP, a. s.
Foto: ilustračné, Cegelec a.s., úprava DPMP, a. s.