Skip to content
Menu
Menu

Radnica ukončila spoluprácu s portálom Odkaz pre starostu

Prešovčania sa môžu aktívne zapájať do chodu samosprávy prostredníctvom svojich nápadov, myšlienok či upozornení na prípadné nedostatky. Svoje podnety môžu posielať písomne na adresu MsÚ v Prešove, osobne doručiť do podateľne MsÚ, využiť telefonické kontakty alebo svoj podnet jednoducho poslať prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta: https://egov.presov.sk/PodnetyPage.aspx

Mesto Prešov je otvorené podnetom občanom, ktoré ho pomáhajú rozvíjať a neustále zlepšovať a modernizovať. Občanom odporúčame naďalej využívať spôsob podania podnetov prostredníctvom formulára na webovej stránke egov.presov.sk, ktorý nám pomáha lepšie komunikovať s verejnosťou a reflektovať na jej požiadavky.

Pri podaní podnetu prostredníctvom uvedeného formulára je dôležité si najprv preveriť či je podnet v danej veci už riešený. Jednotlivé polia je potrebné vyplniť čo najpresnejšie, s použitím diakritiky. Správne zvolenie typu podnetu značne urýchli jeho spracovanie. Podnet je zároveň potrebné aj presne lokalizovať.

Ak nie je možné lokalizovať podnet formou adresy alebo presných GPS súradníc, občania môžu oblasť popísať čo najdetailnejšie, s použitím jednoznačných oporných bodov, vzdialenosti a podobne. Podnet je potrebné zadať s vlastným menom a priezviskom. Po posúdení bude podnet zverejnený medzi prijatými podnetmi.

Tento spôsob je rýchly a efektívny, nakoľko sa podnety dostávajú priamo na riešenie zodpovedným pracovníkom.

Vzhľadom na to, sa mesto Prešov rozhodlo deaktivovať svoje konto na portáli odkazprestarostu.sk. K tomuto rozhodnutiu prispela i skutočnosť, že takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa.

Za obdobie od 1.9.2021 podal spolu 321 podnetov, ktoré mnohokrát nespĺňajú pravidlá stanovené portálom, sú subjektívne, všeobecné, niekedy až urážajúce. Podať podnet prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk navyše môže ktokoľvek, aj bez udania svojej totožnosti, nakoľko na registrovanie podnetu stačí uviesť iba emailovú adresu. Z tohto pohľadu sú teda všetky podnety prakticky anonymné.

Zdroj: presov.sk