Skip to content
Menu
Menu

PSK má vo svojich školách integrovaných 178 ukrajinských žiakov

Integrácia ukrajinských žiakov do slovenských škôl sa začala už niekoľko dní po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Prílev ukrajinských utečencov sa dotkol aj stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, najvýraznejšie Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove.  Aktuálne k 12. aprílu sa v župných stredných vzdeláva 178 žiakov – odídencov z Ukrajiny. V prešovskej spojenej škole sa učí až 78% z nich, celkovo 136 žiakov.

Prešovský samosprávny kraj zriaďuje 68 stredných škôl v trinástich okresoch. Vo vyše dvadsiatke z nich aktuálne študujú aj žiaci, ktorí ušli z vojnovej Ukrajiny a boli integrovaní do ich výchovno-vzdelávacieho procesu. K 12. aprílu predstavoval počet ukrajinských žiakov – odídencov z Ukrajiny, ktorí zasadli do lavíc župných stredných škôl, číslo 178.

Len v Spojenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, ktorá má organizačnú zložku Základná škola a Gymnázium, sa k tomuto dátumu vzdelávalo 136 žiakov. Na základnej škole je to 118 žiakov a na gymnáziu 18.

Celkovo 42 žiakov bolo k 12. aprílu integrovaných aj na ďalších dvadsiatich župných stredných školách. Najviac, šesť žiakov, sa učí v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite, po štyria žiaci na popradských školách – Gymnázium Kukučínova a SPŠ techniky a dizajnu. Traja ukrajinskí žiaci sa vzdelávajú na Gymnáziu Snina, Gymnáziu duklianskych hrdinov Svidník a v SPŠ technickej Bardejov. V prípade ostatných štrnástich škôl ide o jedného, maximálne dvoch žiakov z vojnovej Ukrajiny, ktorí boli zaradení do ich výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zdroj: PSK