Skip to content
Menu
Menu

Radnica žiada obyvateľov, aby nahlasovali počty ubytovaných Ukrajincov

Veľmi si vážime, že mnohí z Vás prejavili solidaritu pri ubytovaní ľudí z Ukrajiny. V tejto súvislosti chceme požiadať všetkých obyvateľov, majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, či zástupcov firiem a neziskových organizácií, ktorí sa rozhodli ubytovať ľudí utekajúcich pred vojnou na území mesta Prešov, aby nám hlásili počty ubytovaných osôb.

Počty ubytovaných osôb je potrebné hlásiť aj opakovane, a to po každej zmene (odchode alebo príchode nových osôb). Počty ubytovaných osôb prosím hláste prostredníctvom e-mailu na adrese: ubytovanie.ukrajina@presov.sk. Pri hlásení počtu ubytovaných ľudí z Ukrajiny hláste samostatne počty detí do 15 rokov, samostatne počty detí do 18 rokov, samostatne počty dospelých osôb a krajinu ich pôvodu.

Vďaka týmto údajom sa bude môcť mesto Prešov lepšie pripraviť na riešenie príspevku na bývanie, zabezpečenie humanitárnej pomoci, právneho a psychologického poradenstva, či na umiestnenie ďalších ukrajinských detí do škôl.

Zdroj: presov.sk