Skip to content
Menu
Menu

Rekonštrukcia križovatky Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská prinesie menej dopravných kolízií a meškaní vozidiel MHD

Mesto Prešov v spolupráci so zhotoviteľskou spoločnosťou O.S.V.O. comp, a. s. úspešne ukončilo rekonštrukciu križovatky vrátane inštalácie novej cestnej dopravnej signalizácie na križovatke ulíc Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská. Semafory sú riadené radičom navrhnutým pre preferenciu vozidiel MHD.

Na ul. Arm. gen. Svobodu a ul. Vihorlatská pribudla nová cestná dopravná signalizácia, ktorá je riadená radičom navrhnutým pre preferenciu vozidiel MHD.

„Z Vihorlatskej ulice vychádzajú aj vozidlá MHD, ktoré majú problém sa dostať na hlavnú cestu, v dôsledku čoho mnohokrát dochádza ku kolíznym situáciám. Nová svetelná signalizácia prispeje k väčšej plynulosti premávky a v konečnom dôsledku i k zlepšeniu dopravnej situácie v našom meste,“ uviedla primátorka Ing. Andrea Turčanová.

Predmetom rekonštrukcie križovatky Vihorlatská – Arm. gen. Svobodu bola inštalácia cestnej dopravnej signalizácie pre vozidlá a chodcov, a tiež drobné stavebné úpravy. Cestnú dopravnú signalizáciu bolo potrebné vybudovať najmä z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a taktiež z dôvodu plynulejšieho výjazdu vozidiel z Vihorlatskej ulice. Vozidlá MHD smerujúce z Vihorlatskej ulice do centra mesta či na železničnú stanicu totiž naberali značné meškania hneď na začiatku trasy linky.

Táto cestná dopravná signalizácia bude slúžiť ako riadiaca pre ostatné cestné dopravné signalizácie na ulici Arm. gen. Svobodu, ktoré budú postupne zapájané do preferencie MHD.

V rámci stavebných úprav boli vybudované stredové ostrovčeky pre osadenie stĺpov cestnej dopravnej signalizácie a k vybudovaniu napojení medzi chodníkmi a priechodmi pre chodcov a cyklistov (v smere Vihorlatská, Ľubotice).

Celkové náklady na realizáciu stavby sú podľa zmluvy o dielo v objeme 214 559,40 eur s DPH. Práce zrealizovala prešovská spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s.

Zdroj: presov.sk