Skip to content
Menu
Menu

Rekonštrukcia križovatky Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská prinesie menej dopravných kolízií a meškaní vozidiel MHD

Mesto Prešov v spolupráci so zhotoviteľskou spoločnosťou O.S.V.O. comp, a. s. začína rekonštrukciu križovatky a inštaláciu cestnej dopravnej signalizácie na križovatke ulíc Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská. Semafory budú riadené radičom navrhnutým pre preferenciu vozidiel MHD.

Na ul. Arm. gen. Svobodu a ul. Vihorlatská bude vybudovaná nová cestná dopravná signalizácia, ktorá bude riadená radičom navrhnutým pre preferenciu vozidiel MHD.

„Z Vihorlatskej ulice vychádzajú aj vozidlá MHD, ktoré majú problém sa dostať na hlavnú cestu, v dôsledku čoho mnohokrát dochádza ku kolíznym situáciám. Nová svetelná signalizácia prispeje k väčšej plynulosti premávky a v konečnom dôsledku i k zlepšeniu dopravnej situácie v našom meste,“ uviedla primátorka Ing. Andrea Turčanová.

Predmetom rekonštrukcie križovatky Vihorlatská – Arm. gen. Svobodu je inštalácia cestnej dopravnej signalizácie pre vozidlá a chodcov, a tiež drobné stavebné úpravy. Cestnú dopravnú signalizáciu je potrebné vybudovať najmä z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a taktiež z dôvodu plynulejšieho výjazdu vozidiel z Vihorlatskej ulice. Vozidlá MHD smerujúce z Vihorlatskej ulice do centra mesta či na železničnú stanicu totiž naberajú značné meškania hneď na začiatku trasy linky.

Táto cestná dopravná signalizácia bude slúžiť ako riadiaca pre ostatné cestné dopravné signalizácie na ulici Arm. gen. Svobodu, ktoré budú postupne zapájané do preferencie MHD.

V rámci stavebných úprav dôjde k vybudovaniu stredových ostrovčekov pre osadenie stĺpov cestnej dopravnej signalizácie a k vybudovaniu napojení medzi chodníkmi a priechodmi pre chodcov a cyklistov (v smere Vihorlatská, Ľubotice).

Celkové náklady na realizáciu stavby sú podľa zmluvy o dielo v objeme 214 559,40 eur vrátane DPH. Práce bude realizovať prešovská spoločnosť O.S.V.O. comp, a. s. a trvať budú približne 2 mesiace.

V týchto dňoch dôjde k rozmiestneniu dočasného dopravného značenia a následne sa začne s realizáciou prác. V prípade, že charakter prác si vyžiada obmedzenie cestnej premávky, budeme o tom vodičov i širokú verejnosť vopred informovať.

Zdroj: presov.sk