Skip to content
Menu
Menu

Rekonštrukcia podchodu a schodísk na Sekčovskej ulici je ukončená

Podchod na Sekčovskej ulici a priľahlé schodiská dostali novú podobu. V podchode bola aj kompletne vymenená elektroinštalácia.

Rekonštrukcia podchodu, ktorý vedie popod hlavnú cestu na Sekčovskej ulici, je ukončená. Obnovené boli aj jeho priľahlé schodiská a steny.

V rámci stavebných prác bola vybúraná celá pôvodná konštrukcia vonkajšieho schodiska z liateho asfaltu, vrátane travertínových častí. V mieste pôvodných schodísk sa vyhotovila nová železobetónová konštrukcia vonkajšieho schodiska.

Pôvodné svietidlá boli nahradené novými LED svietidlami a zrealizované boli aj nové elektrické rozvody. Existujúci betónový múrik aj omietky boli očistené a dostali nový náter, schodiská majú protišmykový povrch.

Celková cena rekonštrukcie bola v zmysle zmluvy o dielo vo výške 98 102,86 eur s DPH. Realizátorom stavby je spoločnosť Lptex, s. r. o.

Zdroj: presov.sk