Skip to content
Menu
Menu

Kraj ubytoval vyše päťsto utečencov

Prešovský samosprávny kraj má v súčasnosti k dispozícii približne tisíc ubytovacích lôžok pre ukrajinských utečencov, a to na trinástich rôznych miestach v ôsmich okresoch kraja. V súčasnosti poskytujú útočisko 528 migrantom.

Krajská samospráva na účely núdzového ubytovania migrantov nateraz vyčlenila a pripravila školské internáty, resp. školské penzióny a turistické ubytovne pri stredných školách v Poprade, Prešove, Sabinove, Svidníku, Prešove, Bardejove, Kežmarku, Vranove nad Topľou či Svite s kapacitou vyše 500 lôžok. Ďalších takmer päť stoviek miest pridala v Prešove v Športovej hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici a bývalom sídle Strednej odbornej školy dopravnej na Konštantínovej ulici.

V Centre sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej ulici vytvorila v samostatnom krídle zariadenia, v jeho oddelenej časti mimo klientov, taktiež miesto dočasného, krátkodobého ubytovania s kapacitou približne dvadsať lôžok, ktoré slúži pre rýchle umiestnenie malých skupín migrantov.

Aktuálne k dnešnému dňu  je obsadenosť lôžok, ktoré prešovská župa doteraz vyčlenila na účely núdzového ubytovania pre migrantov, približne 53 %. Konkrétne má prichýlených 528 ukrajinských utečencov. Najviac – 128 v školskom internáte pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, z  toho je až 49 ukrajinských utečencov do 18 rokov.

V budove SOŠ dopravnej v Prešovej je dočasne ubytovaných 110 ľudí, prevažne matiek s deťmi.  V školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a  služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku je to 81 migrantov, v školskej ubytovni pri SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove 72, v školskom penzióne pri SOŠ technickej v Poprade a školskom internáte pri SOŠ Snina zhodne po 13 migrantov.

Ďalšie ubytovacie zariadenia PSK zriadené v školských ubytovaniach pri stredných školách v Sabinove, Prešove, Poprade, Kežmarku a Svite evidujú spolu 111 ubytovaných utečencov.

Na týchto miestach sú im poskytované základné služby od celodennej stravy, sociálneho a hygienického štandardu po odvoz odpadu. Suchá strava, občerstvenie v podobe bagiet či tekutín je v krajských ubytovacích zariadeniach zabezpečované aj cez humanitárne zbierky. Vlastnú humanitárnu zbierku má vyhlásenú tiež Úrad PSK.

Zdroj: PSK
Foto: KR PZ PO