Skip to content
Menu
Menu

Rekonštrukciu cesty na Kútoch blokuje jeden z vlastníkov pozemkov

(ako) – Plánovanú rekonštrukciu a odvodnenie komunikácie Kúty radnica dočasne pozastavila. Pritom, peniaze na rekonštrukciu sú v rozpočte viazané, prípravy ukončené a dlhoročný problém s cestou, ktorú pravidelne zaplavuje voda by mohol byť odstránený.  Stavebné práce na úseku 480 metrov však nemôžu začať. Majetkové vysporiadanie blokuje jeden z väčšinových vlastníkov pozemkov pod cestou.

Komplikácie pre miestnych obyvateľov sa zrejme neskončia ani tento rok. Voda z cesty nemá kam odtekať, je ju potrebné opakovane odčerpávať, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Riešením mala byť práve spomínaná rekonštrukcia cesty.

Radnica ešte na jar začala s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov. Dohodu uzavreli so 41 vlastníkmi parciel pod cestou. Zriadili vecné bremeno za symbolické jedno euro. Jeden z väčšinových vlastníkov však celý proces blokuje.

„Ocitli sme sa v situácii keď musím obyvateľom z lokality Kúty a Surdok s veľkým sklamaním oznámiť, že očakávanú rekonštrukciu miestnej cesty momentálne nemôžeme zrealizovať. Dlhoročnú snahu mesta opraviť túto ulicu blokuje jeden z väčšinových vlastníkov pozemkov, a to aj napriek tomu, že sme plne vyhoveli jeho požiadavkám týkajúcim sa technického riešenia umiestnenia odvodňovacieho rigola,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Jeden z väčšinových vlastníkov sa však dohodnúť nechce. Trvá na zámene pozemkov, ale doteraz neakceptoval žiadny z predložených návrhov, vrátane možnosti, že primátorka mesta Prešov sa zaviaže predložiť jeho návrh zámeny pozemkov na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

Projekt marí aj tým, že presviedča vlastníkov pozemkov, s ktorými sa už mesto Prešov dohodlo na zriadení vecného bremena, aby mu svoje parcely odpredali. Traja z nich už mestskému úradu avizovali, že od dohody ustupujú.

„Ide o účelové konanie jedného človeka, ktoré bráni rozvoju mesta Prešov,“ dodala primátorka.

Foto: presov.sk