Skip to content
Menu
Menu

Rezort školstva poskytne 1,5 milióna eur na odstránenie havárií v školách

Prečítať článok

Odstránenie havarijných stavov kotolní, vykurovania, ústredného kúrenia, teplovodných rozvodov, ďalej odstránenie havarijných stavov striech a strešných konštrukcií – na to všetko budú môcť školy využiť pridelené finančné prostriedky v sume 1 500 000 eur, ktoré poskytlo Ministerstvo financií SR v novembri 2022.

Na riešenie havarijných stavov financovaných z bežných výdavkov vyčleňuje ministerstvo finančné prostriedky z vlastných zdrojov rovnako na havarijné stavy, ktoré riešia situáciu v energetickej oblasti škôl.
V mesiaci september poskytlo MF SR finančné prostriedky na dofinancovanie nákladov na energie v celkovej výške 30 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky boli pridelené zriaďovateľom škôl formou dohodovacieho konania.

Vzhľadom na to, že v tejto etape neboli pokryté všetky požiadavky zriaďovateľov škôl a s ohľadom na meniacu sa situáciu, sa v dňoch 20.10. – 2.11. 2022 uskutočnil zber údajov o skutočnej a očakávanej spotrebe energií do konca kalendárneho roka 2022.

„S ohľadom na skutočnosť, že sa ozývali viaceré školy, že situácia sa mení a nebudú mať dostatok finančných zdrojov na úhradu energií do konca kalendárneho roka, sme rokovali a konštruktívne diskutovali o riešení s ministerstvom financií. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na ďalšej finančnej podpore,“ vysvetľuje minister školstva Ján Horecký.

Na základe tohto zberu požiadalo ministerstvo školstva o viac ako 8 miliónov eur Ministerstvo financií SR o navýšenie rozpočtu, ktorú MF SR akceptovalo. Následne ministerstvo školstva poskytlo uvedené finančné prostriedky školám.

Zdroj: MŠVVaŠ SR