Skip to content
Menu
Menu

Rozhodnite o víťazných projektoch

Prečítať článok

Novinkou Prešovského samosprávneho kraja v rámci jeho grantovej schémy je Výzva Participatívny rozpočet. Prvýkrát umožňuje rozhodovať o rozdelení časti verejných zdrojov aj obyvateľom Prešovského kraja. V pilotnom ročníku výzvy smeruje do okresov na realizáciu menších komunitných projektov 130-tisíc eur. Výber tých úspešných je v rukách občanov. Rozhodujú o nich v SMS hlasovaní, ktoré kraj spúšťa 1. apríla.

Hlasovanie o jednotlivých projektoch prebieha od 1. apríla 2022 do 15. apríla 2022, a to formou SMS (1 SMS = 1 hlas).

Hlasujúci zasiela SMS v tvare:

označenie projektu PSKx (Príklad: PSK1) na číslo 0902 025 502.

Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Spätná SMS o potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.

Po ukončení hlasovania sa zverejní zoznam žiadateľov podľa jednotlivých okresov Prešovského samosprávneho kraja s počtom SMS hlasov na webovom sídle PSK.

Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov PSK, a to v plnej výške požadovanej dotácie. PSK si v prípade nerozdelenia finančných prostriedkov vyhradzuje právo tieto finančné prostriedky poskytnúť žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov PSK.

V prípade odmietnutia dotácie úspešným žiadateľom pred podpisom zmluvy si PSK zároveň vyhradzuje právo túto dotáciu poskytnúť žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa počtu SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci daného okresu PSK.

Ceny 

Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venovali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní traja výhercovia. Odovzdanie cien prebehne po vyhlásení výsledkov SMS hlasovania.

Ceny pre výhercov:

  • voľná vstupenka pre dve osoby do Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni na rok 2022,
  • voľná vstupenka pre dve osoby do Múzea v Kežmarku na rok 2022,
  • voľná vstupenka pre dve osoby na predstavenie z produkcie Divadla Jonáša Záborského okrem premiér na rok 2022

Zoznam projektov Participatívny rozpočet

Označenie projektu Žiadateľ Názov akcie (projektu) Územie finančnej alokácie príspevku Územie finančnej alokácie príspevku – okres
PSK1 Druhá šanca Bardejov Pomoc zvieratkám v Bardejove a okolí zriadením mobilného kontaktného miesta Bardejov Okres Bardejov
PSK2 Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia Výmena okien Pastoračného centra pre Rómov Bardejov Okres Bardejov
PSK3 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Pod Sokolejom Zariadenie pre pastoráciu rodín – vybavenie areálu oddychovými zónami Humenné Okres Humenné
PSK4 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami Okres Kežmarok
PSK5 SRRZ – RZ pri Materskej škole Rekonštrukcia detského ihriska pri Materskej škôlke v Spišskej Starej Vsi Spišská Stará Ves Okres Kežmarok
PSK6 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča Dodávka a montáž ozvučenia Baziliky na Mariánskej hore v Levoči Levoča Okres Levoča
PSK7 Neandertal Vybudovať Open air minimúzeum travertínov Slovenska v Gánovciach – I. etapa Gánovce Okres Poprad
PSK8 Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov nosičského múzea. Vysoké Tatry Okres Poprad
PSK9 Etudy Média Art Vybudovanie ozvučovacieho audio systému v divadle Etudy Kendice Okres Prešov
PSK10 Prešovská gotika Revitalizácia kultúrnej národnej pamiatky Kalvária Prešov Prešov Okres Prešov
PSK11 Rímskokatolícka farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Kokošovce Rekonštrukcia chodníka a vstupu do Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Kokošovciach Kokošovce Okres Prešov
PSK12 Rímskokatolícka farnosť sv. Alojza Gonzágu, Podhorany Rekonštrukcia svätyne Kostola sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch Podhorany Okres Prešov
PSK13 NOVÝ FILM Usporiadanie hradných kultúrnych nocí v regióne Šariša Prešov Okres Prešov
PSK14 Trojlístok, n. o. Zriadenie novej služby v komunite – ambulantné pracovisko poradenstva pre starších ľudí Prešov Okres Prešov
PSK15 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš Oprava fasády na gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Milpoši Milpoš Okres Sabinov
PSK16 HRADISKO LIPANY Vytvorenie edukačno-náučného chodníka zameraného na faunu a flóru Slovenska Lipany Okres Sabinov
PSK17 Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva, Snina Rekonštrukcia priestorov komplexu Farnosti Božieho milosrdenstva Snina Okres Snina
PSK18 Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Turany nad Ondavou Zateplenie fasády farskej budovy v obci Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou Okres Stropkov
PSK19 Občianske združenie Mladý Svidníčan Revitalizácia športového areálu vo Svidníku Svidník Okres Svidník
PSK20 Občianske Združenie 09414 Revitalizácie Stankovskej ulice v obci Sečovská Polianka Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou

 

Zdroj: PSK