Skip to content
Menu
Menu

Dopravný podnik zruší niektoré opatrenia, respirátory ostávajú

Cestujúcich, ktorí využívajú služby prešovskej MHD čaká od 4.4.2022 viacero zmien v preprave MHD. Obnovené bude dopytové otváranie dverí a zrušené budú ochranné pásky v prednej časti vozidiel. Podmienkou pre všetkých cestujúcich však bude aj naďalej správne nasadený respirátor minimálne triedy FFP2.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia covid-19 pristúpi aj Dopravný podnik mesta Prešov, od pondelka 4. apríla 2022, k zmene niektorých pravidiel pre cestujúcich. Ide o opatrenia, ktoré boli zavedené po vypuknutí pandémie v roku 2020, respektíve po rozšírení nových variantov ochorenia covid-19.

Obnovenie dopytového otvárania dverí

Najvýraznejšou zmenou je opätovné obnovenie dopytového otvárania dverí tlačidlom. Cestujúci si otvoria dvere stlačením príslušného tlačidla, ktoré je v interiéri umiestnené na prídržnej tyči, prípadne priamo na dverách. Obdobne to platí aj pri nástupe do vozidla – dvere sa otvoria po stlačení tlačidla, ktoré je umiestnené na dverách, prípadne vedľa dverí pod oknom.

V súvislosti s obnovením dopytového otvárania dverí si dovoľujeme upozorniť cestujúcich na správne používanie tlačidiel na dverách. Tieto tlačidlá nevyužívajú mechanický princíp, ale sú dotykové. Preto nie je potrebné ich silno stláčať, prípadne do nich opakovane udierať. Stačí priložiť dlaň na vyznačené miesto po dobu 2 až 3 sekúnd a dvere sa vám otvoria.

 

Dopytové otváranie dverí pomáha udržiavať tepelný komfort vo vozidle, čím sa šetria náklady. V súčasnosti má DPMP, a.s. v prevádzke 27 plne klimatizovaných trolejbusov a 36 plne klimatizovaných autobusov, čo v súčte tvorí nadpolovičnú väčšinu vozidlového parku.

Do premávky sú prioritne nasadzované nové, a teda aj klimatizované vozidlá. S cieľom zabezpečiť počas blížiacich sa letných mesiacov čo najvyššiu účinnosť klimatizácie, je žiaduce, aby nedochádzalo k zbytočnému úniku vychladeného vzduchu počas obsluhy zastávok. Dopytové otváranie dverí má zároveň pozitívny dopad aj na zníženie opotrebovania jednotlivých komponentov vo vozidle.

Zrušenie ochranných pások v prednej časti interiéru

Po viac ako dvoch rokoch dochádza k zrušeniu ochranných pások, ktoré boli inštalované za kabínou vodiča vo vozidlách MHD. Opatrenie malo za cieľ ochrániť vodičov pred prípadnou nákazou zo strany cestujúcich a minimalizovať tak riziko personálnych výpadkov, ktoré by mohli ovplyvniť premávku MHD.

V reakcii na postupné rušenie opatrení zo strany štátu a s ohľadom na postupný nárast počtu prepravených cestujúcich pristúpi DPMP, a.s. k odstráneniu týchto pások vo všetkých vozidlách. Cestujúci tak budú mať opäť k dispozícii aj miesta na sedenie a státie v prednej časti vozidla, čo zároveň pomôže čiastočne navýšiť kapacitu spojov, nakoľko z personálnych dôvodov premávajú trolejbusové linky č. 4, 8 a 38 aj naďalej v prázdninovom režime.

Súbežne so zrušením ochranných pások tiež dochádza k obnoveniu používania predných dverí cestujúcimi, a to v rozsahu, v akom tomu bolo pred vypuknutím pandémie v roku 2020, v súlade s Prepravným poriadkom MHD v Prešove. Vystupovanie cestujúcich cez predné dvere je od 4.4.2022 opäť povolené, avšak nástup cez tieto dvere bude umožnený len cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu a cestujúcim so zrakovým postihnutím, ktorí majú v prednej časti vozidla vyhradené miesto na sedenie.

V priebehu nasledujúceho víkendu, 2. a 3. apríla 2022, bude realizované tepovanie predných sedačiek vo všetkých vozidlách.

Platnosť ďalších opatrení v MHD

Počas celej prepravy vo vozidlách MHD a počas návštevy predajní cestovných lístkov DPMP, a.s. sú cestujúci naďalej povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2 v zmysle aktuálne platnej vyhlášky.

Doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je aj naďalej pozastavený. Cestujúci môžu využiť ostatné predajné kanály – automaty na cestovné lístkypredajne DPMP, a.s. alebo SMS lístok. Obnovenie doplnkového predaja cestovných lístkov sa uskutoční po zavedení úpravy Tarify MHD v Prešove, ktorá je momentálne v príprave.

Všetky vozidlá MHD sú aj naďalej v pravidelných intervaloch dezinfikované pomocou špeciálneho aerosólového roztoku, ktorý aplikujeme vysokotlakovým rozprašovačom.

Zdroj: DPMP