Skip to content
Menu
Menu

Pred Krajským súdom v Prešove protestovali proti súdnej mape

Prečítať článok

(pv) – Pred budovou Krajského súdu v Prešove sa v stredu zišlo približne 150 pracovníkov súdov, ktorí takto reagovali na posledný neoficiálny návrh súdnej mapy. Podľa pôvodnej verzie návrhu súdnej mapy mal byť jedným z troch odvolacích súdov Krajský súd (KS) v Prešove. Ukázalo a však, že z terajších ôsmich okresných súdov v Prešovskom kraji ostanú len štyri a krajský súd napokon odvolacím súdom nebude.

Podľa predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu justície v SR pri KS v Prešove Martina Mihoka, návrh zmien v rámci súdnej mapy obsahuje podľa vedenia krajského súdu najvyšší počet zrušených súdov v Prešovskom kraji, vrátane možného zrušenia krajského súdu, ktorý funguje ako odvolací súd.

Prvotný návrh súdnej mapy, o ktorom aj rokovali, počítal s tým, že Prešov bude nosným krajským súdom v rámci východného Slovenska. Zrazu je všetko inak.

Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov.

Župan Milan Majerský podporil protest

Vyhlásil,  že z pozície predsedu PSK sa plne stotožňuje so stanoviskom Základnej organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike pri Krajskom súde v Prešove, ktorá otvorene vyjadrila nesúhlas  s aktuálnou situáciou v súvislosti  s legislatívnym procesom, týkajúcim sa reformy tzv. Súdnej mapy.

„Prešovský samosprávny kraj  v znení ostatného neformálneho pozmeňujúceho návrhu by bol najviac postihnutý navrhovanou reformou, a to stratou štyroch okresných súdov vo Vranove nad Topľou, Svidníku, Kežmarku, Starej Ľubovni a ešte navyše aj stratou samostatnej pôsobnosti krajského súdu, čo považujem za nerozvážne rozhodnutie. Je to nepochopiteľné aj z dôvodu, že podľa zverejnených štatistických informácií má Krajský súd v Prešove v priemere na jedného sudcu najvyšší počet súdnych konaní vo všetkých agendách a rozhodnutiach,“ uviedol v stanovisku Milan Majerský.

„Rozumiem myšlienke zefektívniť justičnú sieť, ako aj vrátiť justícii dôveryhodnosť. Avšak apelujem na to, aby sa tak dialo s citlivosťou pre jednotlivé regióny, ako aj krajské mestá. Tretie najväčšie mesto na Slovensko si zaslúži byť sídlom krajského súdu,“ dodal prešovský župan.

Návrh súdnej mapy je podľa neho diskriminačný a likviduje jeden slovenský región v prospech iného. Vytvorením a schválením takto plánovanej súdnej mapy podľa nášho názoru dôjde k zhoršeniu v niektorých prípadoch až znemožneniu fyzického prístupu bežných ľudí k ochrane svojich práv a právom chránených záujmov na súdoch.

„Z nášho pohľadu  predmetná reforma bude mať v realite zrejmý negatívny dopad na obyvateľov územného obvodu miest a obcí v kraji nielen z hľadiska dostupnosti. Reálne hrozí  navýšenie nákladov na cestovanie, čo pre niektorých bežných ľudí môže predstavovať veľký problém, zvýšia sa aj trovy právnych zástupcov, ktoré v konečnom dôsledku zaplatí klient,“ argumentoval ďalej.

Pripomenul tiež, že Prešovský kraj je najväčším na Slovensku a je potrebné upozorniť, že až 9 okresov v kraji je najmenej rozvinutých. V tomto kontexte navrhovaná reforma ešte viac prehĺbi regionálne rozdiely.

Milan Majerský zdôraznil, že v predloženom návrhu absentuje reálna dopadová analýza navrhovanej zmeny súdnej mapy, najmä celková analýza finančných dopadov, a to za všetky dotknuté subjekty – súdy, prokuratúra, polícia, verejná správa, občania.

Vyšší územný celok v problematike racionalizácie súdov na Slovensku a tvorbe súdnej mapy síce nemá žiadne kompetencie ovplyvniť rozmiestnenie a špecializáciu súdov. Avšak  pripravovaná reforma prináša viacero rizík, ktoré môžu priniesť negatívne dopady na občanov, na dostupnosť súdov a prístup k spravodlivosti.

„Zastávam názor, že hlavným motívom zmien by malo byť hlavne personálne posilnenie súdov a lepšia, rýchlejšia a efektívnejšia  vymožiteľnosť práva dostupná pre všetkých“, dodal v svojom stanovisku predseda PSK Milan Majerský.

Foto: korzar.sme.sk