Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita spúšťa bezplatný kurz slovenčiny pre utečencov

Prešovská univerzita v Prešove, konkrétne Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty otvára výučbu bezplatných kurzov slovenského jazyka pre odídencov z Ukrajiny. Prvá vyučovacia hodina sa uskutoční už dnes v čase od 16.00 do 17.30 v budove VŠA (hlavná budova PU na Ul. 17. novembra 1, miestnosť č. 91 a 94). Doteraz sa na jazykový kurz   prihlásilo celkovo 122 záujemcov  vo veku od 14 do 74 rokov. 

Pôvodne sme plánovali ponúknuť študentom dve 90-minútové stretnutia týždenne, ale vzhľadom na veľký počet záujemcov sme museli znížiť hodinovú dotáciu na jedno 90-minútové stretnutie týždenne. Napriek tomu ide o najlepšiu ponuku v Prešove (kurzy v jazykových školách či rôznych centrách ponúkajú zväčša jedno 60-minútové stretnutie týždenne).

Snažili sme sa vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov, vytvorili sme päť 20-členných skupín. V prípade, že by sa nejaké miesta v jednotlivých skupinách uvoľnili, ponúkneme kurz ďalším prihláseným (zo skupiny 22 „čakajúcich“ záujemcov, prípadne pre nich vytvoríme samostatnú skupinu neskôr; momentálne na to nemáme kapacity).

Do výučby sa zapojilo 5 vyučujúcich z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty. Všetky lektorky majú skúsenosť s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka. Budú vyučovať ako dobrovoľníčky, teda bez nároku na mzdu.

V krátkom čase plánujeme zapojiť do kurzov aj pedagogických asistentov z radov študentov PU. Každá lektorka by mala mať k dispozícii jednu dvojicu asistentov (jeden Slovák/jedna Slovenka – jeden Ukrajinec/jedna Ukrajinka).

Ponúkneme im zaškolenie a zároveň možnosť praxe. Študenti sa budú zúčastňovať na výučbe formou náčuvov a neskôr budú pod dohľadom lektoriek pripravovať vlastné študijné materiály a realizovať výučbu.

Anna Polačková
hovorkyňa PU