Skip to content
Menu
Menu

Rozpočet Prešova navýšili o vyše pol milióna eur

Prečítať článok

(ako) – Prešovskí poslanci minulý týždeň na zasadnutí schvaľovali druhú zmenu rozpočtu. Navýšil sa o viac ako 575-tisíc eur na celkovú sumu vyše 105,5 milióna eur. Zároveň medzi rozpočtami presunuli poslanci 70-tisíc eur určených na čistenie ciest a chodníkov. Museli siahnuť do rezervného fondu, aby zabezpečili aj vyvolanú investíciu na zemné práce na ulici Za Kalváriou.

Obnažený elektrický kábel nad potokom

V rámci navýšenia rozpočtu najväčšou položkou, necelých 530-tisíc eur je určených na rekonštrukciu a odvodnenie ulice Za Kalváriou, hoci na tento účel mesto už vlani uvoľnilo vyše 109-tisíc eur. Na dofinancovanie je potrebných ešte 455-tisíc eur, vrátane nákladov na stavebný dozor.

Pri rekonštrukcii kanalizácie sa však stali aj neočakávané udalosti, ktoré si vyžadujú ďalšie riešenie. Súčasťou práce bola totiž aj obnova verejného osvetlenia. Na vzniknutý problém upozornil poslanec Richard Drutarovský. Ako sa osobne presvedčil, obnažený elektrický kábel je mimo cesty a nad potokom, pričom ešte môže byť pod prúdom a tým ohroziť ľudí.

Rekonštrukcia ulice Za Kalváriou. / Foto: presov.sk

Situáciu vysvetlila primátorka Andrea Turčanová. „Keď sa menilo verejné osvetlenie, predpokladalo sa, že vedenie káblov je v tráve, ale boli v telese cesty. Pri rekonštrukcii robotníci kábel presekli. Bude sa to riešiť. Máme návrh, aby tam bola uložená chránička už teraz, aby ani v budúcnosti nevznikli problémy,“ povedala v tej súvislosti primátorka.

Diagnostika mostov

Ďalších 40-tisíc eur schválili na zabezpečenie odborných diagnostických prehliadok mostných objektov, ktoré sú majetkom mesta. Spolu má ísť o 29 objektov, z toho 17 mostov a 12 lávok. Spomínaná suma má pokryť diagnostiku piatich mostov na celom toku rieky Torysa v meste Prešov.

Cestári už minuli väčšinu zdrojov

Na zimné čistenie poslanci schválili presun prostriedkov medzi programami vo výške 70-tisíc eur. Zhodne po 35-tisíc eur je určených na čistenie chodníkov aj ciest. Dôvodom je aktuálne nedostatočné rozpočtové krytie, pričom podľa mesta sa dá očakávať ešte ďalšia potreba navýšiť túto položku.

K tomu zazneli kritické pripomienky. František Oľha zdôraznil, že zima bola veľmi mierna a mestská aj dodávateľská firma už minula 80 % zdrojov. Konkrétne, z rozpočtu už odišlo 446-tisíc eur. Položil otázku, či budú mať dosť peňazí, aby upravovali cesty aj chodníky v ďalšej sezóne, teda na konci roka. Porovnal aj výdavky za minulé roky. V roku 2018 stála úprava ciest a chodníkov 573-tisíc eur, v roku 2019 598-tisíc, vlani 555-tisíc, ale tento rok vyzerá oveľa nákladnejšie, hoci rozpočtovaných je 572-tisíc eur.

 

Z ktorej položky odkrojili?

Peniaze na cesty a chodníky, teda 70-tisíc eur, presunuli z plánovaných výdavkov pre spoločnosť Futbal Tatran Aréna (FTA). Konkrétne FTA znížili výdavky o 40-tisíc eur, 20-tisíc krátili pre šport a kultúru a 10-tisíc z reprezentačných výdavkov. Tento krok neprešiel celkom hladko. Ozval sa konateľ FTA Rastislav Mochnacký. „Nároky na výdavky nám stúpajú a tu sa navrhuje zobrať príjmy FTA. Tesne prd spustením výstavby. Bez výstrahy máme prísť o štandardnú dotáciu schválenú v decembri. Už dnes máme podpísané zmluvy, ktoré treba uhradiť,“ namietal Mochnacký a predložil protinávrh odobrať 50-tisíc z položky kultúra a šport a evidencia metského majetku. Jeho protinávrh však kolegovia nepodporili.

Rozpočet o viac ako 5 900 eur navýšili aj zdroje štátneho rozpočtu poskytnuté z okresného úradu za účelom údržby a starostlivosti o vojnové hroby. Za takúto úpravu rozpočtu hlasovalo 25 poslancov, nikto nebol proti, 4 sa zdržali.