Skip to content
Menu
Menu

Sabinov má nové detské ihrisko aj vďaka dotácii PSK

Grantové peniaze krajskej samosprávy znovu umožnili realizáciu projektu z oblasti športu. V Sabinove sa aj vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja vybudovalo nové detské ihrisko, po ktorom región volal už dlhšie. Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu sa ho podarilo doviesť do finále až v tomto roku. Výrazne tomu napomohli práve financie z rozpočtu PSK vo výške takmer 9400 eur.

Nové detské ihrisko v Sabinove vyrástlo v lokalite smerom na Ražňany, a to za šesť mesiacov. Mesto Sabinov zrealizovalo projekt jeho výstavby s názvom „Vytvorenie prostredia pre pohybové aktivity detí a mládeže v lokalite Ul. Mlynská“ aj vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Investičná akcia si vyžiadala finančné náklady viac ako  18-tisíc eur, pričom až 50 % celkových nákladov tvorila práve dotácia z Mikroprogramu PSK 2021. Jej výška je 9398,40 eur.

Detské ihrisko sa skladá z niekoľkých prvkov, ako sú nerezová kombinovaná vežová zostava, ktorá je prepojená tunelom a herným panelom na hru „piškôrky“, nerezová visiaca hojdačka, prevažovacia hojdačka, dve pružinové hojdačky či pružinové odrážadlo s hrazdou. Tento hrací prvok je zároveň vhodný na posilňovanie a rozvoj pohybu v detskom veku. Ihrisko slúži širokej verejnosti z Mlynskej ulice, ale aj širšieho okolia. Práce na ňom sa realizovali v období od apríla do októbra tohto roku.

Ako uvádza mesto Sabinov, tento stav nie je konečný a okolie ihriska sa ešte zatraktívni. Zámerom samosprávy je totiž aj vybudovanie malej oddychovej zóny. V okolí ihriska budú v blízkej dobe v závislosti od klimatických podmienok vysadené dreviny, ako  platan javorolistý, lipa malolistá, čerešňa pílkatá, višňa chlpkatá a jabloň okrasná. Neskôr tu pribudnú i spevnené plochy a mobiliár.

V rámci Mikroprogramu PSK 2021 sa okrem tohto projektu v Sabinove v oblasti športu podporilo naprieč celým krajom ďalších 162 zámerov, a to v celkovej výške takmer 473-tisíc eur.

Zdroj: PSK