Skip to content
Menu
Menu

Sabinov už má polopodzemné kontajnery

Na ulici Komenského konateľ zhotoviteľa REMOPEL, s.r.o. Ing. Jozef Solár symbolicky odovzdal do užívania primátorovi mesta Ing. Michalovi Repaskému stojisko polopodzemných kontajnerov pre túto ulicu. Od pondelka 29. novembra ich už Sabinovčania využívajú.

Po prestrihnutí pásky primátor mesta v tejto súvislosti uviedol: „Som veľmi rád, že sme dnes mohli uviesť do prevádzky pre našich občanov novinku v našom meste. Polopodzemné kontajnery sú ďalšou ukončenou investičnou akciou v roku 2021, ktorá bude mať svoje pokračovanie v roku 2022. Riešenie, ktoré ponúkajú je nielen ekonomické, efektívne, ale aj estetické. Verím, že to občania nášho mesta pochopia a budú si to vážiť. Toto je cesta, ktorou sa chceme uberať v odpadovom hospodárstve do nasledujúcich rokov.“

V rámci tejto investičnej akcie sa vybudovali celkovo 3 stojiská polopodzemných kontajnerov na uliciach Komenského, Puškinova a 17. novembra a jedno uzamykateľné prekryté stojisko na ul. Murgašova. Celkovo bolo preinvestovaných takmer 108-tisíc eur.

 

Pre koho sú nové stojiská určené?

Uzamykateľné prekryté stojisko Murgašova – obyvatelia bytového domu Murgašova 2 – 5
Polopodzemné kontajnery ul. 17. novembra – obyvatelia bytového domu Murgašova 9 – 14,
Polopodzemné kontajnery Puškinova – obyvatelia bytových domov Prešovská 16 – 20, Puškinova 1 – 3 a Puškinova 19 – 20. Polopodzemné kontajnery Komenského – obyvatelia bytových domov Komenského 32 – 37.

Každé stojisko je vybavené nádobou na komunálny odpad, sklo, papier a plasty, kovy a obaly z nápojových kartónov.

Nové stojiská začali obyvatelia Sabinova užívať od pondelka 29. novembra. V tento deň zberová spoločnosť v uvedených lokalitách stiahla z obehu čierne 1100 litrové nádoby na komunálny odpad. Pôvodné nádoby na separovaný odpad (plast, kov, sklo) sa rozmiestnia po iných stojiskách, kde je problém s prepĺňaním nádob, aby sa zvýšila kapacita pre vytriedené zložky odpadu.

Pre úplnosť dodajme, že kontajnery typu Molok pojmú veľa odpadu a v dôsledku zhutnenia odpadu je potrebné ich vyprázdňovať menej často ako klasické povrchové kontajnery. Nádoby je možné vyprázdňovať potichu a čisto.

Zberové vrece vo vnútri kontajnera sa zdvihne takmer potichu a vodič nákladného auta ho rovnako potichu vyprázdni do zberového auta. Za povšimnutie stojí aj fakt, že systém Molok vyzerá esteticky a miesto zberu odpadu pôsobí príjemne a čisto. To všetko má veľmi pozitívny vplyv na klímu a životné prostredie.

Zdroj: mesto Sabinov