Skip to content
Menu
Menu

Rezort financií uvoľňuje 93 miliónov eur pre zdravotníctvo

Ministerstvo financií SR uvoľňuje celkovo 90 miliónov eur do zdravotníctva prostredníctvom zdravotných poisťovní. Ďalšie 3 milióny pribudnú jednotlivým nemocniciam na kúpu nových prístrojov či potrebné rekonštrukcie. V našom dlhodobom záujme totiž je, aby slovenskí pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Rozhodnutie uvoľniť poisťovniam platbu za poistencov štátu vo výške 90 miliónov eur je v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach; zákon č. 425 z 9.12.2020 o štátnom rozpočte na rok 2021) a vzniklo po dôkladnej analýze dát aj diskusii s Ministerstvom zdravotníctva SR. Ministerstvo financií SR situáciu naďalej priebežne monitoruje aj v súvislosti s priebehom pandémie.

Ministerstvo financií SR okrem toho uvoľňuje takmer 3 milióny eur pre jednotlivé nemocnice na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Využiť ich budú môcť na prístrojové vybavenie, stavebné úpravy či rekonštrukcie.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach si za poskytnuté prostriedky zabezpečí prístroje pre pracovisko zubného lekárstva, Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici nemocničné lôžka, ale zároveň vybuduje stomatologické pracovisko či nakúpi potrebné sonografické vybavenie. Nové prístroje vďaka týmto financiám pribudnú aj na rehabilitačnom oddelení vo fakultnej nemocnici v Trnave.

Prostriedky sú určené aj pre FN Trenčín, FNsP v Nových Zámkoch, DFN Košice, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Úrad verejného zdravotníctva SR či úrad Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: Ministerstvo financií SR