Skip to content
Menu
Menu

Sládkovičova ulica je kompletne zrekonštruovaná

Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu Sládkovičovej ulice. V rámci stavebných prác bol kompletne vymenený asfalt na ceste a na chodníkoch pribudla nová dlažba.

Ide o úsek dlhý približne 174 metrov od ulice Vajanského po ulicu Moyzesova. V rámci rekonštrukcie bolo zasypané a znefunkčnené nevyužívané kanalizačné potrubie. Po odstránení starého asfaltu boli zrealizované úpravy betónovej vrstvy vozovky a v celom úseku na záver pribudol úplne nový asfaltový kryt. Na ceste je už vyznačené aj nové vodorovné dopravné značenie vrátane priechodov pre chodcov a pozdĺžnych parkovacích miest.

„Povrch cesty na tejto ulici bol v nevyhovujúcom stave, a preto verím, že dokončená rekonštrukcia poteší rovnako miestnych obyvateľov ako aj vodičov a chodcov, ktorí tadiaľto prechádzajú,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Rekonštrukcia zahŕňa okrem samotnej cesty aj opravu chodníkov po oboch stranách vozovky, na ktorých je položená nová dlažba v pôvodnej šírke, vrátane nových cestných obrubníkov. Na vjazdoch do dvorov boli osadené nábehové cestné obrubníky. Chodník je oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom širokým jeden meter.

Okrem jednotlivých opráv bude v celom úseku na jar 2022 zrevitalizovaná aj zeleň popri chodníkoch, kde pribudne 5 nových stromov.

Pred realizáciou tejto stavby zrealizovala spoločnosť SPP – distribúcia a.s. v danom úseku rekonštrukciu plynovodu a VVS a.s. osadila hlavné uzávery na vodovodnom potrubí a boli vymenené aj potrebné prípojky vody. Pod chodníkom uložili nové rozvody aj dvaja internetoví provideri.

Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Celková cena prác na Sládkovičovej ulici je na 107 561,20 eur s DPH.

Zdroj:presov.sk