Skip to content
Menu
Menu

Štartuje celoplošné testovanie v sociálnych zariadeniach

Prečítať článok

V domovoch sociálnych služieb dnes spúšťajú testovanie certifikovanými antigénovými testami. Deje sa tak v zmysle celoplošných opatrení a usmernení rezortného ministerstva.   

Antigénové testy by mali mať k dispozícii všetci poskytovatelia sociálnych služieb na území kraja. Župa ich prijala zo Správy štátnych hmotných rezerv pre zhruba 200 subjektov.

„Na tento účel sme v súčinnosti s ministerstvami v posledných dvoch dňoch distribuovali verejným i neverejným poskytovateľom  13 500 antigénových testov, ktorí doručili požiadavky. Zariadenia sociálnych služieb vykonávajú testovanie klientov i zamestnancov, ktorí sú aktuálne na pracovisku, vlastnými odbernými kapacitami v zmysle opatrení a nariadení  rezortného ministerstva,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Ako vyplýva z usmernení, certifikáty si poskytovatelia vyzdvihnú  oproti podpisu od armády Slovenskej republiky na odberných miestach alebo po dohode na inom mieste. Zvyšné, respektíve  nepoužité certifikáty budú vrátené na miesto, odkiaľ si ich poskytovateľ prevzal.

Prvé celoplošné testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb  sa uskutoční v priestoroch zariadení na to určených poskytovateľmi v termíne od piatku 29. októbra do nedele 1. novembra. Poskytovatelia pri testovaní postupujú v súlade s usmernením Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID – 19 aktualizovanom dňa 29.10.2020.

Testovanie  budú vykonávať kvalifikované  osoby  za prísnych hygienicko-epidemiologických kritérií. Po uskutočnení testovania vydá zdravotník testovanej osobe certifikát, oznámenie o výsledku testovania a zaznamená ich do reportovacieho systému uvedeného v usmernení.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK