Skip to content
Menu
Menu

Starú lávku pri Prešovskej univerzite čoskoro nahradí moderná cyklolávka

V najbližších dňoch sa začne s asanáciou starej lávky pri Prešovskej univerzite, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Nasledovať bude výstavba úplne novej, modernejšej lávky, ktorá bude slúžiť pre peších aj pre cyklistov. Mesto Prešov už odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi.

Minuloročná diagnostika lávky pri Prešovskej univerzite preukázala, že stavebno-technický stav tohto premostenia cez rieku Torysa je veľmi vážny a prechod chodcov po lávke by už nebol bezpečný. Mesto Prešov preto lávku bezodkladne uzavrelo.

„Ukázalo sa, že lávku nie je možné rekonštruovať a je potrebná jej asanácia. V snahe čo najviac urýchliť celý proces sme preto začali pripravovať verejnú súťaž formou naprojektuj a stavaj s tým, že víťazná firma starú lávku zbúra a zároveň naprojektuje a postaví novú. Dnešné odovzdanie staveniska nás posúva o krok bližšie k úspešnej realizácii celého diela, ktoré vytvorí lepšie podmienky nie len pre chodcov, ale aj pre cyklistov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Nová lávka sa bude nachádzať na rovnakom mieste ako existujúca stará lávka, pričom v rámci realizácie sa počíta aj s vybudovaním prepojenia na cyklochodník Mlynský náhon. V časti od ulice Kúpeľná po rieku Torysa sa vybuduje obojsmerný chodník pre cyklistov v dĺžke 83 m. V časti pozdĺž rieky Torysa až po novú lávku sa vybuduje aj združený chodník pre peších a cyklistov v dĺžke viac ako 194 metrov. Pozdĺž chodníkov budú osadené lavičky a verejné osvetlenie.

Vizualizácia lávky pri Prešovskej univerzite. / Foto zdroj: presov.sk

Nosná konštrukcia novej lávky bude tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi, a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia bude široká 5,5 metra. Spodná stavba bude tvorená dvojicou krajných opôr. Podlahu mostného objektu bude tvoriť železobetónová doska. Na oboch stranách mosta bude oceľové zábradlie výšky 1,3 metra. V strednom páse lávky pod oceľovým oblúkovým nosníkom je navrhnutá vyvýšená platforma, na ktorej budú medzi oceľovými závesmi umiestnené lavičky a stojany na bicykle.

Lávku bude osvetľovať 14 LED svietidiel, ktoré budú zabezpečovať funkčné a iluminačné osvetlenie architektonicky zaujímavej konštrukcie. V rámci výstavby cyklochodníka sa zrealizuje aj nové verejné osvetlenie v úseku od lávky pri Prešovskej univerzite po napojenie na jestvujúci cyklochodník Mlynský náhon. Staré verejné osvetlenie nahradia nové LED svietidlá, ktoré budú kompatibilné s riadiacim systémom mesta Prešov. Celková dĺžka osvetľovanej komunikácie bude 420 metrov s predpokladaným počtom 11 svetelných miest.

Stavebné práce potrvajú do jesene roka 2022. Celková cena diela, vrátane vypracovania projektových dokumentácií, asanácie starej lávky a výstavby novej cyklolávky s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon, predstavuje 957 316,30 eur s DPH. Práce bude realizovať víťaz verejnej súťaže, ktorým sa stala spoločnosť EUROVIA SK, a. s.

Zdroj: presov.sk