Skip to content
Menu
Menu

Štátna vedecká knižnica v Prešove sa stala po rekonštrukcii bezbariérovou

(pv) – Štátna vedecká knižnice v Prešove dnes otvorila všeobecnú študovňu v nových zrekonštruovaných priestoroch oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1. Priestory oddelenia prešli vlani zásadnou rekonštrukciou, najmä jeho 2. nadzemné podlažie, kde sa táto študovňa nachádza.

Nevyhnutná rekonštrukcia oddelenia služieb bola rozdelená na dve etapy. Kým 1. nadzemné podlažie, kde sa nachádza požičovňa, prešlo menšími stavebnými úpravami interiéru ešte v roku 2016, rekonštrukcia horného poschodia a hlavného vstupu do budovy sa realizovala takmer počas celého roka 2021. Jej výsledkom je úplne nová dispozícia priestorov študovne a výrazne vynovený
hlavný vstup.

„To, na čo sme hrdí asi najviac, je bezbariérový prístup do celej budovy, čiže aj do študovne na poschodí. Vyriešili sme to inštaláciou výťahu, čo bolo dosť náročné na projektovanie, aj na financovanie. Budova, v ktorej pôsobí oddelenie služieb od roku 1996, mala výrazné vnútorné architektonické obmedzenia a rovnako nás obmedzovala aj lokalita budovy a pohyb okolo nej. Odstrániť tieto bariéry bol naozaj problém, preto sme skutočne radi, že sa nám to podarilo,“ uviedla vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb PhDr. Valéria Ferková.

Rekonštrukcia bola náročná nielen z hľadiska financií, celkové náklady boli viac ako 320 000 €, ale aj z hľadiska realizácie v pandemickom období. „Paradoxne nám pandémia na jednej strane pomohla, pretože opatrenia štátu zamerané na obmedzenie prevádzok či pohybu osôb zmiernili naše výčitky z čiastočného alebo úplného obmedzenia niektorých služieb počas rekonštrukcie“, spresnila vedúca ekonómka knižnice Ing. Anna Hajníková.

Počas rekonštrukcie nastali organizačné zmeny, ktoré zasiahli najmä prezenčné služby a ich poskytovanie. Výraznejšou zmenou bolo presťahovanie čitárne do debariérizovaných priestorov v centre mesta na Hlavnej 99, kde v prívetivom prostredí sídelnej budovy poskytuje služby od marca 2021.

Čitáreň bola otvorená pri príležitosti vlaňajšieho Týždňa slovenských knižníc a návštevníci v nej majú k dispozícii takmer tisíc titulov časopisov a novín dochádzajúcich do knižnice. V jej priestoroch funguje neobvyklý výstavný priestor – Window Gallery – galéria na výkladnom skle, v rámci ktorej knižnica denne prezentuje digitálne výstavy fotografov a výtvarníkov, najmä z Prešova.

„S nevyhovujúcimi priestormi zápasíme už dlho, a napriek tomu robíme zmeny, hľadáme možnosti ako knižnicu modernizovať, služby zatraktívniť, zavádzame nové technológie. Všetky tieto zmeny sa snažíme realizovať aspoň v rámci tých objektov, ktoré máme k dispozícii, to znamená v troch objektoch v správe knižnice. Ďalší objekt, kde sa nachádza depozit knižničného fondu, si prenajímame. Z toho je zrejmé, že naša situácia nie je dobrá a že k efektívnemu a plnohodnotnému fungovaniu potrebujeme jednu budovu“, doplnila riaditeľka knižnice Mgr. Valéria Závadská.

Nová všeobecná študovňa predstavuje moderný otvorený priestor, kde bude prístup približne k 14 000 dokumentom vo voľnom výbere, k najviac žiadanej monografickej, slovníkovej či
encyklopedickej literatúre a k niektorým titulom viazaných periodík.

Pre používateľov, ktorí chcú pracovať v skupinách, máme pripravenú zvukovo izolovanú zónu tzv. coworking priestor pre 8 osôb, ak popri štúdiu potrebujú medzi sebou komunikovať. Samozrejmosťou študovne je pripojenie na internet prostredníctvom wifi, ale aj 4 počítačové stanice, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a skenovanie. Komfortnou novinkou je klimatizovaný priestor a relaxačná zóna s pohodlným oddychovým sedením.