Skip to content
Menu
Menu

Stavba druhého profilu tunela Branisko sa plánuje až v roku 2025

(ako) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa ministra dopravy Andreja Doležala v súčasnosti pripravuje na stavbu diaľnice D1 Beharovce – tunel Branisko, druhý profil súťažné podklady na verejné obstarávanie. Termín vypracovania dokumentácie na územné rozhodnutie sa predpokladá v druhom štvrťroku 2022.

„Skutočný termín realizácie stavby diaľnice D1 Beharovce – Branisko, druhý profil bude stanovený na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a tiež po zohľadnení možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na prípravu a výstavbu,” konštatoval  minister.

Až potom bude možné hovoriť o tom, kedy sa začne druhý profil tunela Branisko stavať a kedy bude dokončený.

Nastavujú priority

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spolu s Ministerstvom financií SR a Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) pripravuje zoznam investičných priorít, ktorý bude kľúčovým a záväzným dokumentom pre plánovanie a výstavbu cestných, železničných a diaľničných úsekov.

„Na základe tohto zoznamu aj s časovým a finančným harmonogramom budeme na MDV SR pokračovať v realizácii projektov,” dodal minister Doležal. Usporiadajú ich podľa dopravnej potreby a v súlade so strategickými cieľmi. Zohľadňovať sa má aj pomer prínosov a nákladov.

„Projekty, ktoré riešia kritickú dopravnú situáciu, či už z hľadiska intenzity dopravy, strategického významu alebo technického stavu danej cesty s najvyššou spoločenskou návratnosťou a najväčším prínosom k naplneniu strategických cieľov, by mali byť realizované ako prvé. Pokiaľ sú pripravené, samozrejme, dokumenty,” zdôraznil minister dopravy.

Na zoznam priorít bude nadväzovať harmonogram, ktorý slúži na plánovanie, monitorovanie a verejné odpočtovanie prípravy projektov. Rezortné ministerstvo a Útvar hodnoty za peniaze už aktívne pracujú na príprave rebríčka priorít, teda na tom, v akom poradí by sa mali dopravné projekty robiť.

Foto: archív NDS