Skip to content
Menu
Menu

Stropkov vyhlásil architektonickú súťaž na posledné etapy námestia

Po vyše desiatich rokoch od ukončenia prvých troch etáp rekonštrukcie námestia vyhlásilo v polovici júla mesto Stropkov urbanisticko-architektonickú súťaž na zvyšok historického centra.  Predchádzali jej dlhoročné prípravy spojené s odkúpením a následnou asanáciou zvyšných dvoch domov v tesnej blízkosti sanktuária a rozsiahly archeologický výskum časti zaniknutého hradu.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo dostať do štádia, kedy čoskoro spoznáme budúcu podobu historickej časti námestia. S prípravami sme začali takpovediac ešte v roku 2015, kedy sme začali rokovania s majiteľmi zvyšných nehnuteľností postavených na niekdajších hradbách, v roku 2017 sme ich odkúpili a asanácia prebehla v roku 2018. Nasledovali dve etapy archeologického výskumu a dnes sme vo fáze, kedy čakáme na architektonické návrhy stvárnenia celého územia,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Dlhodobým zámerom samosprávy je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa touto súťažou návrhov dostáva do finálnej fázy. Tá je o to zaujímavejšia, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru, ktorý v Stropkove roky čakal na celkovú revitalizáciu.

„Súťaž rieši stvárnenie IV. etapy, ktorú tvorí severná a západná časť územia s odkrytým bastiónom a priestranstvo pred kaštieľom až po ulicu Mládeže, V. etapy, čo je nádvorie sanktuária a VI. etapu, ktorou je priestranstvo pred Okresným úradom,“ priblížil primátor.

Architekti by mali zobrať do úvahy aj blízke nehnuteľnosti novodobejšej histórie mesta – bývalú ľudovú školu umenia, starý poštový úrad, reštauráciu Andrejko či Katolícky kultúrny dom a tiež hradnú studňu. „Našou ambíciou je na predmetnom území vytvoriť  „zelenšie“ námestie s vodným prvkom ako pozitívny kontrast ku jeho vydláždeným zrekonštruovaným častiam v I. – III. etape. Rovnako tak chceme využiť objekt severozápadného hradného bastiónu. Celkovo by malo ísť o fungujúci verejný priestor, ktorý vyzdvihuje význam a existenciu Stropkovského hradu. Historický charakter bude v harmónii s atraktivitou priestoru pre návštevníkov a súčasnými potrebami obyvateľov mesta na kultúru, oddych a rekreáciu,“ dodal primátor.

Súťažné podmienky boli pred zverejnením schválené Slovenskou komorou architektov. Termín na predkladanie návrhov je do 19. septembra, predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže odbornou porotou je 22. september a jej výsledky by mali byť zverejnené 7. októbra. Po vyhodnotení súťaže bude nasledovať spracovanie projektovej dokumentácie pre IV. etapu.

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov