Skip to content
Menu
Menu

Stropkovský jarmok sa ani v tomto roku neuskutoční

Najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v regióne sa neuskutoční ani v tomto roku. Po dôkladnom zvážení tak rozhodlo vedenie mesta Stropkov, pričom tomuto kroku predchádzali viaceré konzultácie s predstaviteľmi iných samospráv i odbornej verejnosti.

„Bohužiaľ, podobne ako v minulom roku, ani tentoraz nebude možné zorganizovať jarmok v podobe, na akú sme zvyknutí. Jeho organizácia si vyžaduje nemálo prostriedkov a vzhľadom na aktuálne platné opatrenia, ale hlavne na prognózy týkajúce sa uvoľňovania opatrení pre podujatia takéhoto rozsahu, by organizátorov, účinkujúcich i návštevníkov do značnej miery obmedzili,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Dodal, že náklady na jarmok, ktorý sa mal konať na prelome júla a augusta, tvoria významnú položku v mestskom rozpočte a tie sú z veľkej časti kryté z predaja stánkov i sponzorských príspevkov.

Pri aktuálnej situácii by bolo naplnenie očakávaných príjmov otázne a záťaž na rozpočet omnoho vyššia. „Mesto však bez kultúry počas leta neostane. Ak nedôjde k zhoršeniu pandemickej situácie, pripravujeme, podobne ako pred rokom v rovnakom období, viacero menších kultúrno-spoločenských podujatí na námestí,“ uviedol O. Brendza.

Prvou z letných akcií v centre Stropkova bude Ondavský cyklomaratón organizovaný v rámci cezhraničného projektu s mestom Korczyna. Už 10. júla by sa na dvoch tratiach v okolí mesta, so štartom a cieľom na námestí, mal predstaviť limitovaný počet 150 horských cyklistov zo Slovenska i Poľska.

V pláne je aj séria menších podujatí v rámci Kultúrneho leta a s partnermi spoza severných hraníc prebiehajú konzultácie týkajúce sa plánovaného slovensko-poľského dňa zameraného na prezentáciu kultúrneho dedičstva pohraničia. Chýbať by nemali ani hudobné vystúpenia a v pláne sú aj divadelné predstavenia.

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov