Skip to content
Menu
Menu

Študenti geografie mapovali utečenecké tábory v Etiópii

Prečítať článok

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove pod hlavičkou UNIPO Mappers zorganizovala ďalšiu zo série mapovacích maratónov (mapathonov), aby pomohla zmapovať „neobjavené“ miesta na svete, ktoré sú najviac ohrozené humanitárnymi krízami. Počas dvoch hodín sa študentom geografie podarilo zmapovať vyše 1500 budov.

Pri príležitosti celosvetového podujatia Týždeň geografického povedomia (OpenStreetMap Geography Awareness Week) sa 19. novembra uskutočnil Online Missing Maps Mapathon, ktorým Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV zároveň oslávila Medzinárodný deň geografických informačných systémov (GIS), pripadajúci na 18. novembra.

Mapathony sa na pôde Prešovskej univerzity konajú od roku 2018 pravidelne raz za semester. Ide o mapovacie maratóny, na ktorých sa zídu dobrovoľníci, aby podali pomocnú ruku a spoločne vytvorili a doplnili mapy oblastí, ktoré nie sú zmapované. Účastníci k tomu pritom potrebujú len počítač s internetovým prehliadačom a myš.

Mapovacie maratóny (mapathon).

„Nápad zmapovať najviac ohrozené oblasti v rozvojových krajinách dostala pred štyrmi rokmi známa humanitárna a zdravotnícka organizácia Lekári bez hraníc. Tá prišla s projektom Missing Maps, ktorý má bezprostredný humanitárny, etický a praktický rozmer, pretože bez dostatočných údajov z krízových oblastí nie je možné plánovať napr. očkovacie kampane, vyhodnocovať rôzne zdravotnícke dáta, realizovať epidemiologické analýzy, resp. čo najlepšie logisticky riešiť dodávky zdravotníckeho materiálu,“ vysvetlila zámer projektu.

Jana Michalková z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s koronavírusom sa novembrový mapathon uskutočnil tentokrát vo virtuálnom priestore a spoluorganizovali ho študenti geografie z UNIPO Mappers. Ide o pobočku medzinárodného na študentov zameraného konzorcia Youthmappers za účelom mapovania pre potreby humanitárnych organizácií.

Projekt Youthmappers je iniciatívou amerických univerzít Texas Tech University, The George Washington University a West Virginia University a k dnešnému dňu eviduje celkovo 223 pobočiek v 51 krajinách po celom svete.

Na úvod podujatia, ktoré kvôli účastníkovi zo zahraničia, prebiehalo v anglickom jazyku, odznela krátka prezentácia o projekte Missing Maps a o mapathonoch v Prešove po vedením doktorky Michalkovej.

Nasledovali prezentácie študentiek Stely Tkáčovej a Františky Mackaničovej (obe 3. ročník bc. štúdia), ktoré stručne predstavili hlavné ciele projektu Youthmappers a popísali aktivity a plány UNIPO Mappers. Príjemným prekvapením mapathonu bola účasť absolventa GIS štúdia z Nigérie, ktorý sa s účastníkmi podelil o svoje skúsenosti z mapovania a reáliami z oblasti, z ktorej pochádza. Po výmene vzájomných skúseností sa už všetci spoločne pustili do mapovania utečeneckých táborov v Etiópii.

„Organizácie, ktoré sú zodpovedné za tábory v týchto územiach, nemajú v súčasnosti prístup k aktuálnym mapovým podkladom. Mapy, ktoré takto vytvárame “na diaľku”, tak predstavujú cenný zdroj informácií, ktorý môžu kompetentní použiť na plánovanie utečeneckých táborov za účelom zlepšenia životných podmienok miestnych komunít,” dodala Michalková.

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU je komplexné vedeckovýskumné a pedagogické pracovisko, ktoré už od roku 1949 pripravuje učiteľov geografie ako aj odborníkov – analytikov a teritoriálnych manažérov v geografii. V posledných rokoch sa katedra zameriava na otvorené prístupy a otvorené softvéry, na ktorých princípoch je založený aj projekt Missing Maps.

Anna Polačková
Foto: PU