Skip to content
Menu
Menu

Študenti ukazujú prstom na problémy svojej komunity

Zvýšiť záujem žiakov o svoje miesto na život, poukázať na envirometálne problémy očami mladých, aktívne sa zapájať na riešení problémov komunity a regiónu a nebáť sa osloviť kompetentných. Tieto štyri základné aspekty riešili vo svojej ročníkovej práci študenti Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove.

Enviromentálne projekty našich žiakov v sebe ukrývali nie len tieto hlavné aspekty, ale vďaka týmto projektom si prirodzene rozvíjali mäkké zručnosti. Spoluprácu v tíme, komunikatívnosť, sebaprezentáciu a v neposlednom rade si museli zaviesť do svojho života aj reálny „time manažment“. Ako sami povedali, „Najhoršie bolo zladiť sa časovo“.

Témy, ktorým sa venovali, ich pripravené reportáže k problémom, neostali len v triede. Oslovili sme zamestnávateľov rôznych firiem z regiónu, pred ktorými sa odprezentovali tímy a každý za seba zhodnotil, čo sa pri tvorení svojho projektu naučil a hlavne čo sa naučil o sebe.

Odpovede boli rôzne, no prevládalo „Naučil som sa pracovať v tíme, je to ťažké“, a „Vystúpil som zo svojej komfortnej zóny a musel komunikovať s inštitúciami o ktorým som nevedel, že existujú“.

Komisia vytvorená so zamestnávateľov potom vybrala najviac prepracovaný projekt zo všetkých. Víťazný projekt „CHÁTRAJÚCI INTERNÁT“ v ktorom sa tím snažil osloviť kompetentných, aby sa mohol prerobiť na, alarmujúco chýbajúce, zariadenie pre seniorov. V projekte poukázali aj na riešenia financovania takéhoto zariadenia. Vytvorili riešenia, ktoré potom reflektovali na majiteľov budovy starého internátu, Prešovský vyšší územný celok.

Poskytli nám aj vizuál, ako pekne by sa dali priestory prerobiť, taktiež sme počuli odpovede pracovníkov prešovského VUC k danému problému. Problémy na ktoré poukázali naši študenti síce nie sú hneď riešiteľné, no už len vzbudený záujem u kompetentných o dané problémy, rozhýbali poslancov a zástupcov obcí a miest o zaradenie do programu zastupiteľstva. Sme spokojní, že sme aspoň kvapkou prispeli k lepšiemu miestu na život.

Ivana Ličáková