Skip to content
Menu
Menu

Suche Karki si pripomenuli 25. + 1. výročie svojej existencie

V piatok 17. 9. 2021 pre členov speváckej skupiny Suche Karki a ich najbližších priaznivcov vyvrcholil výnimočný „pápežský“ týždeň. V priestoroch Posádkového klubu OS SR si komornejšie ladeným hudobným večerom pripomenuli 25. výročie vzniku svojej skupiny.

Presnejšie 26. výročie, nakoľko vo veľkolepejšie poňatej oslave okrúhlych narodenín v priestoroch PKO im v predchádzajúcom období zabránila neutešená situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu. Spevácku skupinu Suche Karki asi priaznivcom folklóru netreba špeciálne predstavovať. Napriek tomu, že je „len“ jednou z mnohých, ktoré pôsobia v bližšom i širšom okolí, predsa len je niečím výnimočná. Svojim zložením. Jej členmi sú totiž, dnes už bývalí, armádni dôstojníci, ktorí dlhé roky zamieňali vojenské uniformy za šarišské kroje a svoj voľný čas venovali aj rozvoju folklórnych tradícií. Uniformy už visia na klinci, zatiaľ čo kroje čakajú na svoju príležitosť v krojovni Posádkového klubu, ktorý činnosť skupiny zastrešuje.

Práve v piatok (17. 9. 2021) sa naskytla vítaná a vzácna príležitosť k ich prevetraniu. Veď, čo si budeme hovoriť, súčasná doba príliš nepraje kultúre, folklóru a spoločenskému životu ako takému. Napriek tomu, alebo práve preto,  Suche Karki v rámci možností a pravidiel pripravili „jubilantský“ hudobno- spevácky večer pre svojich najbližších priaznivcov a dlhoročných partnerov. Pod režisérskou taktovkou Pavola Papáča v rámci neho odzneli viaceré kultové piesne zo staršieho repertoáru skupiny, ako aj úplné novinky, vrátane autorských piesní, ktoré mali svetovú premiéru. Z umeleckej stránky večer svojim umením spestrila aj ľudová hudba Bukovinka z rázovitej horehronskej obce Braväcovo, ktorá je známa aj z účinkovania v ostatnej edícii projektu RTVS  Zem spieva.

Punc výnimočnosti a vážnosti udalosti dodala prítomnosť bývalých i súčasných významných predstaviteľov Ozbrojených síl SR, na čele s veliteľom Pozemných síl OS SR genmjr. Ivanom Pachom a súčasným veliteľom prešovskej 2. mb plk. Slavomírom Verčimákom. Títo, v mene svojom i v zastúpení náčelníka generálneho štábu, skupine zagratulovali k jej výročiu a  riadne „po vojensky“- prostredníctvom vyhlásenia rozkazu – skupine a jej členom udelili rezortné vyznamenania a medaily za mimoriadny prínos k rozvoju OS SR a ich príkladnej reprezentácii na verejnosti. Nejedno oko zaslzilo.

Mužská spevácka skupina Suche Karki týmto, hoci komornejším podujatím, vyslala razantný signál širšej verejnosti, že je „nažive“ a napriek nevľúdnej súčasnej situácii  optimisticky kráča „v ústrety svetlejším zajtrajškom“. Nuž, veľa šťastia na tejto ceste!

plk.gšt. v.v. Dušan Kochan,
manažér- org. vedúci skupiny