Skip to content
Menu
Menu

Technické služby kosia zeleň v meste  

Prečítať článok

(ako) – V Prešove sa kosí od začiatku mája. Do konca júna túto službu pre mesto robila spoločnosť Sadex, s. r. o. Od začiatku júla kosbu prevzala mestská firma Technické služby mesta Prešov, a. s. na základe zmluvy s prešovskou radnicou, ktorá si túto službu objednala.

Kosia sa verejné plochy vo vlastníctve mesta Prešov, vo všetkých jeho mestských častiach. Harmonogram je vypracovaný tak, že už počas prvého týždňa sa kosilo na štyroch najväčších sídliskách. Konkrétne na Sídlisku III, Sídlisku II, na Sekčove a na Šváboch. Vzhľadom na to, že kosba zelene závisí najmä od klimatických podmienok, v prípade nepriaznivého počasia sa jej jednotlivé termíny môžu meniť.

„V meste Prešov sa kosba verejnej zelene realizuje počas roka trikrát. Líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy, sa kosí štyri až päťkrát, centrum mesta podľa potreby aj viackrát do roka,“ informovala tlačová referentka radnice Lenka Šitárová.

Dodala, že v niektorých lokalitách sa tráva kosí aj mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme, bez potreby využívania umelých hnojív.

Foto: presov.sk