Skip to content
Menu
Menu

Technické služby plánujú kúpiť umývačku zberných nádob

Prečítať článok

(ako) –  Investícia za zhruba 200-tisíc eur má správcovi pri nakladaní s odpadmi pomôcť splniť prísne hygienické štandardy. Mobilná umývačka zberných nádob vie údajne umyť až 300 kontajnerov bez nutnosti doplnenia vody. Mestská rada tento investičný zámer schválila.

Technické služby mesta Prešov (TSmP) a. s. na nákup vozidla na umývanie zberných nádob v obstarávacej cene do 200-tisíc eur bez DPH, chcú financovať z interných zdrojov spoločnosti formou leasingu, resp. formou účelového úveru, s tým, že akontácia, resp. časť ceny vozidla financovaného úverom vo výške od 15% – 30% bude zabezpečená z vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti. Investíciu už predtým schválilo aj predstavenstvo TSmP.

Príprava aj na zber kuchynského odpadu

Zatiaľ síce nie je jasné, akým spôsobom sa bude zbierať kuchynský odpad v meste, ale povinnosť je už daná. Je to jeden z dôvodov na nákup mobilnej umývačky. Pravidelné čistenie kontajnerov po každom odvoze sa stane nevyhnutnosťou.

„Umývačka dokáže nádoby kvalitne umyť zvnútra i zvonku. Čistotu kontajnerov zabezpečujú vysokotlakové trysky, ktoré sú pri umývaní vnorené do vnútra odpadovej nádoby a tá je umytá po celej jej dĺžke, no predovšetkým na jej dne. Pri umývaní nádob sa používa najmä studená voda, no pri silnom znečistení môže obsluha nastaviť dĺžku cyklu umývania a aktivovať použitie špeciálneho umývacieho prostriedku. Úprava čistenia sa využíva prevažne pri silne zapáchajúcich nádobách, v ktorých sa napríklad mohol nachádzať kuchynský alebo iný bioodpad,“ zdôvodnila potrebu aj kvality tejto investície  pracovníčka TSmP  Ingrid Mihaľová.

Dodala, že vďaka veľkej kapacite dokáže mobilná umývačka umyť až 300 kontajnerov a to bez nutnosti doplnenia vody.  Umývačka je použiteľná na akýkoľvek typ nádob, čo umožní zvýšiť čistotu aj nádob na zmesový komunálny odpad, prípadne bioodpad.

Obstarávacia cena vozidla na základe vykonaného prieskumu trhu sa pohybuje vo výške 200-tisíc eur bez DPH. Ak investíciu schváli aj mestské zastupiteľstvo, technické služby budú môcť začať proces verejného obstarávania a následne kúpu od dodávateľa. S reálnym zaradením mobilnej umývačky do vozového parku sa teda dá počítať až koncom roka 2021.