Skip to content
Menu
Menu

Účastníci prešovskej detskej univerzity objavujú Vesmír

Ústrednou témou tohtoročnej Prešovskej detskej univerzity (PDU) je Vesmírna odysea, čomu organizátori prispôsobili aj svoje aktivity v priebehu celého týždňa od 16. do 20. augusta. Takmer 270 malých vysokoškolákov skúma vesmír prostredníctvom umenia, športu, médií, sveta módy, histórie, zdravia či ochrany prírody.

PDU patrí k tradičným podujatiam, ktoré počas letných prázdnin organizuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove. Jej 14. ročník je obdobne ako ten minulý, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, sprevádzaný prísnymi hygienickými opatreniami.

Prioritou je bezpečnosť detí

Aj tento rok sú deti rozdelené do menších skupín s maximálnym počtom 13 a jednotlivé aktivity sú realizované vo veľkých prednáškových aulách či átriách. Samozrejmosťou je aj čo najväčší pobyt detí vo vonkajšom prostredí a pravidelné vetranie miestností. „Realizácia edukačného procesu v súčasnej pandemickej situácií nie je pre nás nová. Som rada, že tak ako minulý rok počas Prešovskej detskej univerzity, aj teraz sa môžeme v zdraví zúčastňovať zaujímavých stretnutí s lektormi, ktorí prijali pozvanie vyučovať našich bakalárčekov a magisterčekov,“ vysvetlila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá zastrešuje v rámci PDU študijný program magisterček.

 

Zároveň doplnila, že deti v úvode vyučovania absolvovali poučenie, resp. obdržali inštrukcie súvisiace s dodržiavaním hygienických opatrení.  Pred nástupom na detskú univerzitu museli zároveň rodičia odovzdať podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Zmenou v porovnaní s minulými rokmi je aj to, že sa promócie magisterčekov budú tento rok realizované po skupinkách bez účasti rodičov.

 Vesmír detskými očami

Program 14. ročníka PDU je zameraný na objavovanie vesmíru. Malí vysokoškoláci v priebehu týždňa navštevujú hvezdárne a planetária, vyrábajú slnečné hodiny či rakety, zaujímavé sú aj tvorivé a divadelné dielne. „Z programu možno taktiež spomenúť cestovanie slnečnou sústavou, návštevu Ruského centra, vesmírne dobrodružstvo s angličtinou a ruštinou, keďže je 60. výročie letu Gagarina do vesmíru, ale aj možnosť dozvedieť sa o vesmírnej strave,“ priblížil Martin Javor, jeden z hlavných organizátorov Prešovskej detskej univerzity.

Interaktívne aktivity si pre účastníkov PDU nachystalo aj Krajské múzeum v Prešove, v ktorom sa deti zúčastňujú prednášok na vesmírne témy,získavajú informácie o vývoji hodín a kalendára, vyrábajú si prstienky či pokúšajú sa štiepať kameň.

 

„Veľmi sa teším, že pozvanie realizovať prednášku v rámci PDU prijali aj osobnosti mediálneho a módneho sveta, úspešná módna návrhárka Iba Sandor, ktorá prevedie našich mladých študentov v rámci svojej prednášky po svete s fashion designer. Prostredníctvom svojej prednášky do sveta médií – fenoménu súčasnej doby zase zasvätí známa rozhlasová moderátorka, absolventka našej univerzity Martina Poláková,“ doplnila informácie k programu Lenka Pasternáková.

Na PDU sú vytvorené dve študijné skupiny „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), pričom vyučovanie prebieha každý deň od 8:00 do 16:00 hod. O 266 účastníkov 14. ročníka detskej univerzity sa stará 50 tútorov z radov študentov a 46 lektorov. „Našla som si tu veľa kamarátov, máme super animátorov a veľa zábavných aktivít. Dozvedela som sa zaujímavosti o včelách, ale páčila sa mi aj prednáška o ufe,“ prezradila Eva Karabinošová, ktorá je na detskej univerzite už tretíkrát.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU