Skip to content
Menu
Menu

Nominujte osobnosti Prešovského kraja

V rámci udeľovania Ceny Prešovského samosprávneho kraja kraj plánuje oceniť významné osobnosti či kolektívy regiónu súčasne za roky 2020 a 2021. Kým laureáti za vlaňajší rok sú už známi, nominácie pre aktuálny ročník sú otvorené, a to aj pre verejnosť. Uzávierka ich návrhov je 30. septembra.

Cena Prešovského samosprávneho kraja je každoročne udeľovaná občanom Slovenskej republiky, cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja. Medzi osobnosťami za rok 2020, ktorých schválili na zasadnutí Zastupiteľstva PSK v októbri minulého roku krajskí poslanci, je akademický sochár Štefan Kovaľ, riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej a lekár Marián Kríž. Tento ročník oceňovania na svoje nominácie ešte čaká.

„Spojiť dva ročníky udeľovania najvyšších krajských ocenení sme sa rozhodli po presunutí minuloročného podujatia na rok 2021, ktoré si vynútili prísne protipandemické opatrenia spojené s pandémiou. Pevne verím, že situácia už bude priaznivá a v tomto roku si svoje ocenenie budú môcť minuloroční aj tohtoroční laureáti osobne prevziať počas nášho plánovaného slávnostného galavečera. V našom kraji máme naozaj veľa talentovaných a inšpirujúcich ľudí, za ktorými je vidieť mnoho významných výsledkov a tvrdej práce. Robia česť nášmu kraju a celému Slovensku a rozhodne si zaslúžia našu pozornosť a verejné uznanie,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Návrhy na ocenenie za rok 2021 okrem predsedu a poslancov Zastupiteľstva PSK predkladajú aj miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie, podnikateľské subjekty, ale i široká verejnosť. Nominácie je potrebné poslať do 30. septembra spolu s menom nominovaného laureáta, zdôvodnením nominácie, ako aj potrebnými súhlasmi navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.

V poslednom ročníku oceňovania, a to za rok 2019, si cenu prevzala speváčka Marika Gombitová, paralympijské víťazky v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová, tiež Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Cena predsedu PSK bola udelená akademickému maliarovi Slavomírovi Brezinovi, kňazovi Vasilovi Kormaníkovi a rezbárovi Milanovi Krajňákovi.

Mimoriadne ocenenie si prevzalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove za pracovné nasadenie pri záchrane obyvateľov z Mukačevskej ulice.

Krajská samospráva udeľuje najvyššie ocenenie Cenu PSK spolu s Cenou predsedu PSK tradične na slávnostnom galaprograme v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, a to v decembrovom termíne. Tento rok by sa tak malo stať už po sedemnásty raz.

Bližšie informácie a potrebné tlačivá k nominovaniu sú dostupné na webovom sídle www.vucpo.sk. Nominácie s označením „Cena PSK“ kraj prijíma na adrese: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo e-mailom na podatelna@vucpo.sk .

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK