Skip to content
Menu
Menu

Účastníci Roma Versitas spoznávali na Prešovskej univerzite rómsku kultúru

Prečítať článok

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa minulý týždeň uskutočnil druhý ročník vzdelávacieho podujatia s názvom Roma Versitas. Navštevovalo ho detí, ktoré prostredníctvom prednášok a tvorivých dielni spoznávali rómsku kultúru na Slovensku.

Projekt Roma Versitas je výsledkom spolupráce občianskeho združenia Ďakujem ,,Paľikerav“ z Varhaňoviec, Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (DIRCK) Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a Ústavom rómskych štúdií (URŠ) Prešovskej univerzity v Prešove. „Cieľom je zvýšiť záujem rómskych žiakov a ich rodičov o vzdelanie vo všeobecnosti, ale hlavne nám ide o to, aby sa deti dozvedeli niečo nové, zažili vysokoškolské prostredie, kam by raz mohli prísť ako študenti,“ uviedla Renáta Pankievič, riaditeľka OZ Paľikerav. Ako dodala, projekt je primárne určený pre rómskych žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl z Košického a Prešovského kraja, ktoré sa počas roka zúčastňovali na aktivitách občianskeho združenia.

Celotýždňový program študentskej detskej Roma Versitas bol rozdelený do dvoch častí. Prvá, pozostávala z prednášok a tvorivých dielní, ktoré zabezpečoval URŠ spoločne s DIRCK. Druhá časť bola venovaná aktivitám pod taktovkou animátorov knižného klubu OZ Paľikerav.

V rámci prednášok sa malí študenti dozvedeli viac o rómskej kultúre, spoznávali zvyky Rómov v minulosti i súčasnosti, ale tiež rómsku literatúru na Slovensku od orálnej tradície Rómov až po počiatky modernej knižnej tvorby. Dotkli sa aj knižnej tvorby staršej generácie rómskych spisovateľov i tých spisovateľov, ktorí stáli pri zrode modernej literárnej tvorby v písanej podobe.

„Súčasťou poobedného programu žiakov bolo stretnutie s vysokohorským nosičom, kde sa deti dozvedeli o živote a práci týchto mužov, učili sa pliesť košíky z papiera, ale navštívili tiež ekopark či kino. Nemenej zaujímavá bola aj návšteva hrobu významnej rómskej spisovateľky Eleny Lackovej,“ priblížil jeden z animátorov združenia Ivan Žiga.

Študentská detská Romas Versitas začala tradične imatrikuláciou a vyvrcholila promočným aktom, na ktorom organizátori účastníkom odovzdali diplom o úspešnom absolvovaní štúdia, v rámci ktorého získali titul „bakalárček“.

Projekt sa realizoval čiastočne aj zo zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU