Skip to content
Menu
Menu

Univerzitná knižnica slúži prešovským vysokoškolákom už 70 rokov

Spolu s Prešovskou univerzitou (PU) v Prešove si tento rok pripomína jubileá aj jej akademická knižnica. Uplynulo 25 rokov, odkedy začala opätovne pôsobiť ako autonómne celouniverzitné knižnično-informačné pracovisko, a 70 rokov, odkedy poskytuje svoje služby prešovským vysokoškolským pedagógom a študentom.

Dejiny univerzitnej knižnice sú neodmysliteľne späté s históriou pôsobenia vysokoškolských inštitúcií humanitného zamerania v našom regióne. „ Knižnica vznikla ešte v roku 1949, keď bola založená v Košiciach Pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a spolu s ňou bola zriadená aj jej knižnica. Táto pobočka bola v roku 1952 premiestnená do Prešova a spolu s ňou aj knižnica, čím začala svoje pôsobenie v Prešove,“ priblížil históriu vzniku riaditeľ Peter Haľko, ktorý knižnicu vedie od roku 1998.

Ako samostatné celouniverzitné pracovisko začala knižnica pôsobiť až v roku 1997, a to so vznikom Prešovskej univerzity, keď zároveň dostala svoj dnešný názov Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU). Dovtedy menila svoj názov desaťkrát podľa toho, ktorým prešovským vysokoškolským inštitúciám poskytovala služby.

O služby knižnice je dlhodobo vysoký záujem

Univerzitná knižnica má dnes vyše 30 zamestnancov a 8 800 používateľov, vo svojich fondoch má viac ako 230 000 knižničných jednotiek a takmer 1 000 elektronických dokumentov v Digitálnej knižnici UK vytvorených zamestnancami PU. V 3 požičovniach a 6 študovniach knižnice je pre používateľov k dispozícii 303 študijných miest. „V poslednom období knižnicu ročne navštívi okolo 60 000 fyzických a 330 000 virtuálnych návštevníkov, ktorí realizujú spolu vyše 250 000 výpožičiek, z nich je okolo 150 000 výpožičiek digitálnych kníh. Výraznejší posun k elektronickým zdrojom je aj dôsledkom pandémie covidu,“ ozrejmil riaditeľ.

Keďže univerzitná knižnica je akademickou knižnicou, poskytuje výpožičné, bibliograficko-informačné, konzultantské, reprografické a iné služby. Zo strany univerzity a čitateľov sú okrem výpožičných služieb cenené aj služby ako spracovanie evidencie publikačnej činnosti zamestnancov univerzity, sprístupňovanie elektronických dokumentov, ale tiež realizácia kultúrnych a knihovníckych podujatí či podujatí informačnej výchovy.

Priestor aj pre kultúrne podujatia

Rozšírením Centrálnej študovne UK v roku 2008 sa značne vylepšili aj podmienky na usporadúvanie rôznych podujatí ako sú vernisáže, koncerty, knižné a umelecké výstavy, prezentácie a pod.

„V spolupráci s ostatnými súčasťami univerzity, knižnica organizuje vyše 50 podujatí ročne, čo je desaťnásobne viac ako v roku 1997. Výrazne sa pritom rozšírila spolupráca s umeleckými univerzitnými pracoviskami,“ vysvetlil Haľko.  Na účely prezentácií, koncertov a výstav využívajú veľkorysé priestory študovne nielen učitelia, ale aj študenti na literárne soireé, diplomové koncerty, výstavu diplomových prác a pod.

Bilancia univerzitnej knižnice počas 25 rokov v číslach

Obdobie od vzniku Prešovskej univerzity patrí k najsvetlejším etapám v histórii knižnice. Okrem rôznych ocenení jej práce tak zo strany čitateľov, predstaviteľov univerzity a jej súčastí, ako aj z prostredia mimo univerzity, to dokazujú aj dosiahnuté ukazovatele. Za 25 rokov bolo v knižnici vypožičaných takmer 5 miliónov knižničných dokumentov a vyše 1,1 mil. elektronických dokumentov z Digitálnej knižnice UK PU.

Do svojich fondov získala knižnica viac ako 135-tis. knižničných jednotiek a zrealizovala viac ako 760 podujatí. „Za všetkým týmito číslami sú ľudia, ktorí v knižnici pracujú a tvoria ju. Bez nich by knižnica nebola skutočnou knižnicou. Preto im patrí vďaka a uznanie za prácu, ktorú v prospech knižnice, univerzity a najmä jej čitateľov dennodenne odvádzajú. Za 25 rokov ich v knižnici pracovalo vyše 70, niektorí len pár týždňov či mesiacov, iní pár rokov, pričom piati pracujú v knižnici nepretržite od vzniku univerzity až dodnes,“ bilancoval riaditeľ

Haľko, ktorý zároveň dodal, že bohatá história knižnicu zaväzuje prijímať ďalšie nové výzvy a poskytovať čo najkvalitnejšie knižnično-informačné služby.

Anna Polačková
Foto: PU