Skip to content
Menu
Menu

V Ľutine požehnali novú Galériu Mikuláša Klimčáka

Prečítať článok

V stredu 14. decembra požehnal vladyka Peter Rusnák priestory novej galérie Mikuláša Klimčáka, ktorá bola postavená v uplynulých mesiacoch v Ľutine. Pokropením svätenou vodou a pomazaním olejom na štyri svetové strany požehnal vladyka Peter nielen priestory galérie, ale aj všetkých ľudí, ktorí do nej budú prichádzať obdivovať krásu umenia.

V úvode slávnosti prítomných privítal Peter Iľko, farár v Ľutine. Vo svojom príhovore označil galériu za ďalšie miesto stretnutia sa človeka s Bohom. Krása zobrazovaných diel poukazuje na autora, ktorý dostal talent od Boha.

Súčasťou slávnosti bolo aj otvorenie prvej výstavy umeleckých diel, ktorých autorom je umelecký maliar Miroslav Bucher. Pán Bucher tvorí obrazy s krajinkárskou tematikou. Špecifikum a hodnota krajinárskej tvorby spočíva paradoxne v tom, že krajina v jeho poňatí je predovšetkým obrazom zeme v užšom zmysle slova. Pojem konkrétnej krajiny sa uňho nekryje s topografickou vecnosťou a presnosťou, relevantným prvkom, ktorý určuje povahu genia loci a zároveň spája všetky konkrétne krajinné organizmy ako je zem, pôda.

Stavba Galérie Mikuláša Klimčáka sa realizovala v období júl 2021 – jún 2022 a finančne ju sumou 172 850 eur podporil aj Prešovský samosprávny kraj v rámci Výzvy pre región 2019 v programe 1 – Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK a podprograme 1.4 –Podpora pútnického turizmu. Architektonický návrh pochádza z dielne architekta Petra Marcinka.

Galéria v Ľutine bude prezentovať hodnoty regiónu a cez umenie formovať miestnu komunitu a návštevníkov. Pomenovaná je po známom maliarovi Mikulášovi Klimčákovi, ktorý bol významným slovenským maliarom minulého storočia. Pochádzal z Humenného, hrdo sa hlásil ku Gréckokatolíckej cirkvi. Celý život čerpal námet z tradičnej byzantskej ikonografie a z dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Jeho ikony a vitráže okien zdobia interiér Baziliky minor v Ľutine ako aj mnohých ďalších chrámov na území Prešovského kraja.

ISPA
Foto: Michal Pavlišinovič