Skip to content
Menu
Menu

Uzávierka cesty Sabinov – Červená Voda potrvá tri mesiace

V období od 28.3.2022 do 30.6.2022 bude z dôvodu stavebno-rekonštrukčných prác na ceste III/3182 v smere na Červenú Vodu úplne uzatvorená cesta pre všetky vozidlá. Cesta, ktorej majetkovým správcom je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja bude úplne uzatvorená  v km 1,400 – 2,600, t. j. v úseku medzi mestom Sabinov a obcou Červená Voda.

Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením a bude viesť cez obce Pečovská Nová Ves a Jakovany. Dĺžka obchádzkovej trasy je 11,3 km.

Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov mesta ako aj motoristickú verejnosť o pochopenie a trpezlivosť s dopravným obmedzením počas realizácie predmetnej stavby.

Investorom je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zhotoviteľom stavebných prác bude spoločnosť Metrostav a.s..

Zdroj: mesto Sabinov