Skip to content
Menu
Menu

Na podanie daňového priznanie ostáva už len pár dní

(pv) – Daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok už podalo 389 395 daňovníkov. V porovnaní s minulým rokom je nárast počtu podaných DP takmer štvornásobný. Daňovníkom na splnenie tejto povinnosti zostávajú už len tri dni.

Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 31. marca tohto roka (vrátane). Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť k dnešnému dňu splnila takmer tretina daňovníkov (32,2 %), teda 389 395 daňovníkov. Počty prijatých daňových priznaní sa vyvíjajú štandardne ako po minulé roky. Odporúčame však daňovníkom, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu.

Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie potrebné je finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty. Zatiaľ tak urobilo 51 360 daňovníkov, pričom finančná správa eviduje nárast počtu oznámení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 22 %.

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive do 31.3.2022 elektronicky.

Tlačivo oznámenia, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, je zverejnené na portáli finančnej správy. Ide o tlačivo, ktoré je označené OZN493v20.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že v tomto roku emailové odklady DP zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len pre rok 2021.