Skip to content
Menu
Menu

V areáli Materskej školy Čergovská pribudne nové oplotenie

Mesto Prešov osadí pri MŠ Čergovská na sídlisku Sekčov nové oplotenie. Cieľom investície je ochrana bezpečnosti detí v škôlke a ochrana mestského majetku. Stavenisko už bolo odovzdané zhotoviteľovi.

Budova Materskej školy na Čergovskej ulici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov doteraz nebola oplotená. Areál slúžil ako verejný priestor, oddychová zóna s detským ihriskom, pričom zároveň išlo o vonkajší priestor pre deti zo škôlky. V záujme zvýšenia bezpečnosti detí a majetku materskej školy sa mesto Prešov rozhodlo oplotiť celý areál. Projekt rieši realizáciu oplotenia v celkovej dĺžke viac ako 110 metrov vrátane štyroch vstupných brán a realizáciu nového chodníka zo zámkovej dlažby.

Oplotenie bude pozostávať z celopozinkovaných poplastovaných plotových panelov zelenej farby s betónovými podhrabovými doskami. Výška oplotenia bude 1,95 metra. Po realizácii bude celková oplotená plocha 1 235 m².

Návrh oplotenia je riešený tak, aby vonkajšie priestory pre deti MŠ spĺňali požiadavky vyhlášky 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, a aby bola v čo najmenšej miere narušená funkcia existujúceho vnútrobloku pre obyvateľov susediacich bytových domov.

Stavba bude ukončená do septembra 2021. Jej celková cena je 14 266,80 eur s DPH. Zhotoviteľom je spoločnosť AES Košice s. r. o.

Zdroj: presov.sk