Skip to content
Menu
Menu

V dvestoročnom chráme v Rudlove posvätil vladyka Peter Rusnák nový ikonostas

Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rudlov a zároveň 200. výročia od posviacky Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v obci navštívil v nedeľu 26. júna túto gréckokatolícku farnosť vladyka Peter Rusnák.

Pri vstupe do chrámu ho privítal starosta obce Juraj Vasiľ a správca farnosti Marek Saraka tradičným spôsobom – chlebom a soľou. Vladyka Peter pred slávením svätej liturgie za prítomnosti hojného počtu veriacich, kňazov a ďalších pozvaných hostí posvätil nový ikonostas.

Vo svojej homílii vladyka Peter zdôraznil duchovný rozmer tejto udalosti a upriamil pozornosť veriacich zvlášť na budovanie osobného vzťahu s Bohom, ktorý by mal odhaľovať naše vnútro. Slávnostnú atmosféru liturgie spevom umocnil spevácky zbor pod vedením Vierky Nemčíkovej.

V závere liturgie poďakoval Marek Saraka vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť medzi veriacimi, za slávenie svätej liturgie a posvätenie ikonostasu. Zároveň vyjadril vďaku zhotoviteľom tohto diela – Petrovi Scirankovi a Jozefovi Balberčákovi, ako aj všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho výstavbe. K slovám vďaky sa za farskú radu a ostatných veriacich pripojil aj člen farskej rady Ondrej Nemčík.

Magdaléna Nemčíková
Foto: Ján Benčík