Skip to content
Menu
Menu

V Humennom si pripomenuli piate výročie archieparchiálneho vikariátu

Vo Veľkonočný pondelok 18. apríla sa v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom slávila ďakovná svätá liturgia pri príležitosti 5. výročia zriadenia Humenského archieparchiálneho vikariátu.

V úvode slávnosti vikár otec Martin Zlacký v krátkosti pripomenul čas a dôvod vyhlásenia vikariátu a srdečne privítal prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ, primátora Mesta Humenné Miloša Merička, prednostku mestského úradu Valériu Kurťákovú i všetkých prítomných a pozval ich vzdávať vďaky za prijaté dobrodenia umocnené veľkonočnou radosťou oslavy Pánovho vzkriesenia.

Otec arcibiskup a metropolita Ján v homílii zdôraznil hlboký význam Paschy – Kristovho vzkriesenia – ako „…správy, ktorá je tak úžasne výnimočná, dobrá a optimistická, že musí vstúpiť do srdca každého jedného človeka. Ona už ovplyvnila milióny ľudí, zmenila im smer života… ohlasovanie je perspektívou nového života… prijmime milosť Kristovho vzkriesenia, nechajme sa obnoviť Božím milosrdenstvom, nechajme sa milovať Ježišom Kristom, dovoľme, aby moc Kristovej lásky pretvorila náš život a staňme sa nástrojmi Božieho milosrdenstva…“

Slávnosť bola zakončená sprievodom okolo chrámu, ako je zvykom vo Veľkonočný pondelok, s čítaním svätých evanjelií o Kristovom vzkriesení.

Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom zriadil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ vo Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017. Územie vikariátu zahŕňa 7 protopresbyterátov so 76 farnosťami. Za prvého humenského vikára vymenoval otca Martina Zlackého, dovtedajšieho humenského protopresbytera.

Martin Zlacký
Foto: Vladimír Styrančák