Skip to content
Menu
Menu

V kontajneroch skončilo takmer o sto ton odpadu viac ako v jeseni

Doteraz najvyšší objem odpadu vyviezli Technické služby mesta Prešov (TSmP) v rámci tohtoročného jarného upratovania. Prešovčania počas jarných týždňov uložili do pripravených veľkoobjemových kontajnerov (VOK) takmer 360 ton objemového odpadu a viac ako 18 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

„Také vysoké čísla sme v histórii podniku ešte nezaznamenali,“ potvrdila Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP.

Jarné upratovanie trvalo mimoriadne až sedem týždňov – od 11. marca do 27. apríla a bolo prerušené veľkonočnými sviatkami. Vo všetkých mestských častiach Prešova – Šidlovec a Dúbrava, Rúrky, Vydumanec-Cemjata, Sídlisko II, lokalita Mesto, Nižná Šebastová, Šváby, Solivar, Sídlisko III, Sekčov a Šalgovík, bolo v štyroch cykloch rozmiestnených 121 VOK, o desať kontajnerov viac ako vlani v jeseni a až o 19 viac ako v roku 2019.

Technické služby už tradične pridali piaty doplnkový týždeň pre tých obyvateľov, ktorí v rámci štandardného harmonogramu odpad nestihli vyviezť. Počas posledného týždňa bolo rozmiestnených 18 VOK, dvojnásobný počet oproti minulému roku.

Rekordný objem vyzbieraného odpadu – 378 ton, je vyšší nielen oproti minulému roku, kedy sa vyzbieralo 286 ton, ale prevýšil aj rok 2019, kedy vo veľkoobjemových kontajneroch skončilo 318 ton odpadu.

Pracovníci TSmP zrealizovali spolu 207 vývozov objemného odpadu a 10 vývozov biologicky rozložiteľného odpadu. V niektorých lokalitách boli kontajnery vyvezené viackrát. „Teší nás, že obyvatelia využili ponúkanú možnosť a zbavili sa neskladného odpadu vo svojich domácnostiach. Ukazuje sa, že je pre nich výhodné zbaviť sa odpadu priamo vo svojej štvrti, bez nutnosti navštíviť zberný dvor,“ zhodnotila Ingrid Mihaľová a dodala, že pravidelný zber pomáha zabraňovať vzniku nelegálnych skládok odpadu na území mesta.

Odpad vyzbieraný počas jarného upratovania vo VOK je zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov.

Technické služby pritom od minulého roka ponúkajú Prešovčanom aj ďalšiu službu – bezplatný zber veľkých elektrických spotrebičov priamo z domácností. V spolupráci so združením ENVIDOM zrealizovali 24. apríla prvý zber elektroodpadu v tomto roku.

Počas aprílovej soboty odviezli pracovníci z domácností takmer tri tony rôznych spotrebičov. Najbližší bezplatný zber elektroodpadu z domácností čaká obyvateľov krajského mesta 26. júna a už je známy aj prázdninový termín 17. júla.

V prípade, že sa v niektorých domácnostiach ešte stále nachádza objemný odpad, môžu jeho majitelia využiť dva zberné dvory na území mesta – na Bajkalskej ulici na Sídlisku III a na Jesennej ulici na sídlisku Šváby. Oba sú otvorené pre verejnosť od pondelka do soboty v čase od 9-tej do 16-tej hodiny.

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení je v zbernom dvore na Bajkalskej ulici obnovený zber textilu. Na oboch zberných dvoroch však zatiaľ stále platia sprísnené pravidlá vstupu.

„Za posledné roky sa nakladanie s odpadmi u nás zlepšilo, ale stále máme čo robiť. Aktívne pracujeme na zlepšení systému odpadového hospodárstva v súlade s aktuálnou a pripravovanou odpadovou legislatívou. V meste Prešov sa pripravuje nové Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch, kde by mal byť zavedený množstvový zber na území mesta. Zvažuje sa možnosť uzamykať kontajnery a tiež sa pripravujú aj nové pravidlá pristavovania veľkoobjemových kontajnerov počas jesenného upratovania,“ uzatvorila Ingrid Mihaľová z TsmP.

Veronika Fitzeková
Foto: TSMP