Skip to content
Menu
Menu

V Prešove bol uvedený nový apoštolský administrátor

V nedeľu 8. mája bol v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uvedený do úradu apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

V úvode slávnosti Mons. Andrij Yevchuk, chargé d’affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku prečítal dekrét Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, v ktorom sa uvádza nasledovné: Keďže pre kánonické zrieknutie sa biskupských povinností Jeho Excelencie Jána Babjaka, podľa prípisu kánona 210 CCEO Prešovská metropolitná archieparchia sa stala uprázdnenou, Jeho Svätosť pápež František 25. dňa mesiaca marca roku 2022 do spomenutej archieparchie láskavo poslal a ráčil vymenovať jej apoštolským administrátorom sede vacante Jeho Excelenciu Petra Rusnáka, biskupa Bratislavskej eparchie byzantského obradu, spolu so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú spojené s týmto úradom.

Vladyka Peter Rusnák tak zostáva eparchiálnym biskupom Bratislavskej eparchie a zároveň bude spravovať Prešovskú archieparchiu ako apoštolský administrátor.

Svätej liturgii predsedal do úradu čerstvo uvedený apoštolský administrátor vladyka Peter Rusnák, spolu s ním koncelebrovali vladyka Ján Babjak, vladyka Marián Andrej Pacák, už spomenutý Mons. Andrij Yevchuk, Košickú eparchiu zastupoval archimandrita Jaroslav Lajčiak a približne tri desiatky kňazov Prešovskej archieparchie.

Vladyka Peter vo svojej homílii v úvode povedal, že Boh chce naďalej žehnať duchovnej práci v Prešovskej archieparchii a verí, že dobre rozbehnutá pastorácia a všetky duchovné aktivity budú kňazi naďalej rozvíjať pre dobro Cirkvi a pre spásu ľudských duší.

Poukazujúc na evanjelium dnešnej nedele o uzdravení chromého vladyka pozval veriacich v prvom rade odsúdiť vo svojom živote akúkoľvek sklesnutosť, či duchovné nechutenstvo, lebo človek je potom večný sťažovateľ a všetko čo ho postretne je zlé. Tak môže aj veriaci človek prejsť do stavu duchovného vyhorenia. Aby sa to nestalo je potrebné skutočne uveriť, že smrť je porazená. Kristus ju porazil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

Jedine Kristus nás môže nielen telesne ale aj duchovne uzdraviť, vzkriesiť. Odpoveďou človeka, ktorý uveril Kristovi ako Pánovi je chvála a vďaka za všetko, čo ho postretne. A je jedno či je to dobré, alebo zlé, povedal vo svojej homílii vladyka Peter Rusnák.

V závere svätej liturgie poďakoval vladykovi Jánovi Babjakovi za 19 rokov biskupskej služby Mons. Ľubomír Petrík, delegát ad omnia Prešovskej archieparchie. Vo svojej ďakovnej reči vyzdvihol vladykovu neúnavnú službu, cez ktorú Boh pozdvihol Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, čo umocnila aj minuloročná svätá liturgia, ktorej v Prešove predsedal rímsky pápež František počas svojej apoštolskej cesty na Slovensku.

Vďaku vladykovi Jánovi za uplynulé dni vyjadrili viaceré spoločenstvá mladých, Rómov, študentov, či seminaristov, čo vyzdvihol aj otec Petrík vo svojej reči. Ako poďakovanie odovzdal vladykovi Jánovi biskupskú panagiu, medailón, ktorý vo východnej cirkvi nosia na hrudi iba biskupi. Rovnako Mons. Petrík sa prihovoril aj k vladykovi Petrovi, ktorého v mene  duchovenstva a všetkých veriacich Prešovskej archieparchie srdečne privítal v úrade apoštolského administrátora. Poukázal aj na vladykove biskupské heslo Marana tha, ktorým máme pozývať Ježiša Krista do svojho života, aby jedine on bol naším skutočným Pánom v každej situácii, v živote i v smrti.

Radostný priebeh celej slávnosti dopĺňal svojim spevom bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca a priamy prenos celej svätej liturgie bol vysielaný prostredníctvom TV Logos.

Michal Pavlišinovič
Foto: Mária Žarnayová