Skip to content
Menu
Menu

Cesta medzi Sabinovom a Červenou Vodou je pre rekonštrukciu uzavretá

Cesta III. triedy medzi Sabinovom a Červenou Vodou sa z dôvodu nevyhovujúceho stavu rekonštruuje. Do 30. júna je pre motoristov avizovaná jej plná uzávera, pričom obchádzka je zabezpečená cez obce Pečovská Nová Ves – Jakovany – Červená Voda. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) by mala práce v úseku ukončiť už v auguste. Financované sú zo zdrojov Európskej investičnej banky,  a to vo výške viac ako 273-tisíc eur.  

SÚC PSK odštartovala v apríli stavebné práce na ceste III/3182 v úseku Sabinov – Červená Voda (okr. Sabinov), konkrétne v staničení 1,925 – 2,553 km. Vyše 620 metrov dlhý úsek nezodpovedal požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Dôvodom bol vznik bodovej závady, ktorá by sa mala do 150 kalendárnych dní odstrániť prostredníctvom rozšírenia cestného telesa a zlepšenia jeho odvodňovacích pomerov. Dielo je financované zo zdrojov Európskej investičnej banky a jeho celkový náklad je 273 633 eur.

V rámci investičnej akcie sú v úseku naplánované viaceré zásahy. Konkrétne ide o odhumusovanie svahov cesty, odkop nespevnených krajníc a odkop pre výmenu podložia. Súčasťou prác je ďalej frézovanie asfaltových a podkladových vrstiev vozovky, zriadenie trativodu a rozšírenie násypového telesa s dosypaním nespevnených krajníc.

Zlepší sa tiež podložie v mieste novej konštrukcie vozovky a zriadi jej aktívna zóna z kameniva. Nasledovať bude zhotovenie dláždenej priekopy a nového krytu vozovky, spevnenie jej krajníc kamenivom, zahumusovanie a zatrávnenie svahov. Napokon sa tu osadia záchytné a vodiace zariadenia a zrealizuje trvalé dopravné značenie.

Rekonštrukciou predmetnej vozovky sa výrazne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty. Počas realizácie stavebných prác tu budú platiť dopravené obmedzenia. Do 30. júna 2022 je daná cestná komunikácia úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie cez obce Pečovská Nová Ves – Jakovany – Červená Voda.

Od 1. júla 2022 do ukončenia stavebných prác v auguste bude cesta uzavretá čiastočne. Doprava bude v tomto časovom období obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

Zroj: PSK