Skip to content
Menu
Menu

Užívatelia aplikácie eParkio môžu naďalej žiadať o vrátenie nespotrebovaného kreditu

Pôvodnú mobilnú aplikáciu eParkio určenú na platby za parkovanie v Prešove nahradila od 12.4.2022 úplne nová aplikácia Urbi – Parkovanie. V prípade, že užívatelia aplikácie eParkio nestihli spotrebovať svoj kredit na parkovanie, môžu o jeho vrátenie požiadať mesto Prešov na e-mailovej adrese parkovanie.presov@presov.sk.

Mesto Prešov naďalej prijíma žiadosti o vrátenie nespotrebovaného kreditu z pôvodnej aplikácie eParkio, prostredníctvom ktorej vodiči realizovali úhrady za parkovanie v regulovaných zónach.

Všetci užívatelia aplikácie eParkio, ktorú bolo možné v Prešove využívať do 11. apríla 2022, môžu požiadať o vrátenie nespotrebovaného kreditu, ktorý zostal na ich konte v aplikácii.

Stačí poslať žiadosť vo forme e-mailu na adresu parkovanie.presov@presov.sk, do ktorej je potrebné uviesť:

váš prihlasovací email do aplikácie eParkio,

posledné štvorčíslie platobnej karty, z ktorej ste si dobíjali kredit,

číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého bol kredit uhradený.

Po spracovaní žiadostí prevádzkovateľ aplikácie vyplatí žiadateľom nespotrebovaný kredit do 45 pracovných dní odo dňa zaslania žiadosti.

V zmysle platných obchodných podmienok prevádzkovateľa aplikácie eParkio, s ktorými užívatelia súhlasili pri registrácii, si môže prevádzkovateľ aplikácie účtovať pri refundácii nespotrebovaného kreditu manipulačný poplatok. Vďaka intenzívnemu úsiliu mesta Prešov sa nám však podarilo s prevádzkovateľom aplikácie uzavrieť dohodu, že všetkým žiadateľom o nespotrebovaný kredit, budú manipulačné poplatky v plnej výške odpustené.

Zdroj: presov.sk